Město očima nezávislého člověka

Hasičárna se bude zateplovat

20.05.2013 14:30

Starosta Ondřej Přenosil seznámil radu města s návrhem smlouvy společnosti KEnergy s.r.o. z Liberce na dílo Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí pro zateplení objektu SDH Brandýs nad Labem.

Předmětem této smlouvy je zpracování energetického auditu, což by mělo stát 45.000 Kč, projektové dokumentace a rozpočtu, to za 60.000 Kč a vypracování žádosti o dotaci. To by mělo stát město 30.000 Kč.

V případě úspěchu, což znamená získání dotace, budou následovat smluvní ujednání na další administraci dotace, výběr dodavatele stavby a technický dozor investora. To by znamenalo další úhrady města firmě. O celkových nákladech na zateplení hasičárny, ale ani o výši požadované dotace, není v zápisu z jednání rady města ani slovo.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se jmenovanou společností na akci Zateplení hasičárny za celkovou cenu 135. 000 Kč.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.