Město očima nezávislého člověka

Havarijní oprava bezejmenné ulice

20.07.2014 08:55

V ulici beze jména, v jakési propojce mezi ulicemi Lipová a Pražská v Brandýse, došlo před časem k havárii kanalizačního potrubí. Ulička byla rozkopána, kanalizace opravena a vozovka provizorně vysypána štěrkem.

Nyní rada města poptává tři spřátelené firmy z tajného radního seznamu firem, do kterého se mimo vyvolených nemá šanci dostat další firma, na zakázku malého rozsahu na opravu této bezejmenné uličky.

Měla by být vybudována nová vozovka v šíři 5,5 metru, v jedné části uličky bude vozovka rozšířena na kolmé parkovací stání o délce 4,5 až 5 metrů pro celkem 23 vozidel a jedno místo bude vyhrazeno pro invalidy. Součástí zakázky bude i vybudování chodníku podél paneláků s napojením na stávající asfaltový chodník. Nová část chodníku bude vybudována ze zámkové dlažby.

Délka bezejmenné propojky nebyla raději vůbec zveřejněna, je známa pouze celková plocha cca 633 m2, parkovací stání cca 280 m2 a chodník pak je o celkové ploše cca 208 m2. Kontrolní rozpočet na opravu této poměrně malé uličky, která ani nemá vlastní jméno, činí neuvěřitelných 2.600.000 Kč bez DPH a práce by měly provedeny od srpna do října letošního roku.

Vzhledem k zaběhlé praxi lze očekávat, že nabídková cena jedné ze tří oslovených firem bude o něco nižší, nežli uvádí kontrolní rozpočet, ale ten je vždy o něco vyšší, aby se vůbec firmy do řízení přihlásily. Je naprosto zřejmé, že se oslovené firmy domluví stejně, jako tomu je v ostatních případech, protože vědí, že při příští zakázce města se opět dostane na řadu další firma z utajovaného radničního seznamu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.