Město očima nezávislého člověka

Historická direktiva CIA a její dopad na ČR po 25ti letech.

15.11.2014 09:39

Direktiva Allana Dullese, ředitele CI a šéfa politické rozvědky USA,
takzvaná „Doktrína boje proti Rusku a jeho stelitům,
vypracovaná už po roce 1945

„Vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno co máme, veškeré zlato, celou materiální moc na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobené změnám.
Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak ?
Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky v samotném Rusku a jeho satelitům. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragédii záhuby nejvzpurnějšího národa na zemi. Definitivně a nezvratně uhasíme jeho sebevědomí.
V literatuře, divadle a ve filmu budeme zobrazovat a velebit ty nejnižší lidské pudy. Budeme všemocně podporovat všechny, kteří budou do lidského vědomí vštěpovat kult sexu, násilí, sadizmu a zrady, zkrátka veškerou mravní zpustlost.

Ve státní správě vyvoláme chaos a zmatek. Nenápadně, ale aktivně a ustavičně budeme podporovat panovačnost a aroganci úředníků, korupci a bezzádasadovost.. Poctivost a smysl pro pořádek budou zesměšňovány a jakoby nikomu nepotřebné, prohlásí se za přežitek minulosti. Hrubost a drzost, lež a podvod, alkoholismus narkomanie, zrada, nacionalismus a vyvražďování národů – to všechno budeme pěstovat v lidském vědomí.
Jen málo, velmi málo lidí bude tušit, co se děje. Ale my je zesměšníme, najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit je za vyvrhele společnosti.
Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit zásady národní morálky. Takovým způsobem podlomíme jejich pokolení za pokolením. Zaměříme se na děti a mládež, kterou začneme demoralizovat, rozvracet a rozkládat. Takto budeme postupovat.“
Valerij Sinelnikov - Tajemná síla slova, strana 78-79.
-------------------- o --------------------
TRPKÉ ČTVRTSTOLETÍ
Takové čtvrtstoletí v historii lidské společnosti zpravidla mnoho neznamená, ale zároveň může přinést různé zvraty, které člověka a jeho život poznamenávají, někdy příznivě, ale v současných dobách spíše nepříznivě. Pro naši společnost, která vyrůstala po celá čtyři desetiletí v jakési inverzním smogovém prostředí, sametový příchod nových časů sice na nějaký čas ten smog rozehnal, ale jen na čas ! A jen pro někoho ! Ti, kteří před příchodem “sametové revoluce” ze sítí svých sekretariátů rozhodovali prakticky o veškerém dění, se stáhli do pozadí a trpělivě vyčkávali až zrodivší se nová sametová elita jim otevře cestu k novým kariérám. A pro usnadnění naočkovali své skryté kádry do obnovených a nově vytvářených stran.
Toho “slunečného počasí” a lepších časů se dočkala jenom menší část společnosti. Převažující část se dočkala jen nového soumraku. Naděje na lepší časy se rozplynuly jako ranní mlhy a mnoho lidí, když se připomenulo ono sametové oživení, si nyní jen povzdychne cosi o tom, že jsme spadli z deště pod hodně děravý okap. Moci se chopili političtí pleticháři spolu s přebarvenými “experty” předlistopadové minulosti. Na to, co vlajkonoši “sametové revoluce” a jejich následníci dokázali, je otřesný pohled. Ze strategických podniků a největších výrobních kapacit nám už nezůstalo takřka nic - “za babku” si je rozebrali zahraniční “investoři”, kteří si, pozváni novou elitou, z naší země udělali”dojnou krávu”. A co nebylo “prodáno”, to bylo beztrestně “rozkradeno”.
Ze země, která v oblasti zemědělské výroby zajišťovala z 80% samozásobení země základními potravinami, se stalo pro západní země “dovozním eldorádem”. Zlikvidován je téměř všechen náš tradiční sklářský a keramický průmysl i výroba bižuterie, ale také naše cukrovarnictví, které nás proslavovaly celá staletí po celém světě, na úbytě zašel také průmysl textilní. A ty podniky, které naši “západní přátelé” uznali za perspektivní a ze kterých nadělali pouhé “montovny” v nichž již pracují dovezení “asijští kuliové”, dnes mají zahraniční vlastníky a nové “penězotoky” pilně vyvádějí zisky vytvořené hlavami a rukami našich lidí za hranice. A v opuštěných a zdevastovaných bývalých výrobních halách, ze kterých zahraniční privatizátoři si vyvezli vše co se dalo ještě zpeněžit, se prohání jen vítr. A často tam také přespávají a přežívají bezdomovci, kterých díky “výtečnému polistopadovému vývoji” každoročně jen přibývá.
A abychom snad nedostali roupy a nezačali moc přemýšlet, prohnal se evropský vichr i naším školstvím a vymetl z něho vše co jej dřív stavělo mezi nejvyspělejší školské systémy. A tak novou maturitu má už dnes každý druhý aniž by si musel hlavu příliš namáhat a vysokoškolské tituly se pomalu prodávají jak housky na krámě. Že kulturní úroveň společnosti udělala za těch 25 let pořádný skok, bohužel směrem dolů, nad tím dnes už každý mávne rukou a s úšklebkem dodá “tak konečně jsme se tomu západu přiblížili”. Ano, přiblížili. I v tom, že z té naší společnosti se stala míchanice všemožných národností a kultur, „přikořeněná“ navíc narkomanstvím vedoucím až ke kriminalitě a „oslazená“ různými sexuálními úchylkami. Od takové společnosti je skutečně velice těžké očekávat růst kulturní úrovně, vzdělanosti, i sounáležitosti s naší zemí. Takže sečteno a podepsáno, známku jedna tomu, čím naši zemi obdařila nová politická elita, dát v žádném případě nemůžeme. Vychází to spíše na horší čtyřku !
NÁRODNÍ PROSPERITA

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.