Město očima nezávislého člověka

Hledá se firma na kancelářské potřeby a úklid radnice

05.10.2013 13:51

Město má v současné době uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou se společností Office Pro Partner s.r.o. Tato firma dodává radnici nejen veškeré kancelářské potřeby, ale zajišťuje radnici i úklid jejich prostor.

Jelikož však rada města předpokládá, že v letošním roce dojde k překročení finančních hranic daných zákonem o zadávání veřejných zakázek od jednoho dodavatele, je nutné vypsat nové výběrové řízení na dodavatele těchto služeb. Stávající smlouva je sice s firmou uzavřena na dobu neurčitou, ale obsahuje i klauzuli o tříměsíční výpovědné lhůtě, což rada města nepochybně učiní.

Odbor vnitřní správy radnice navrhl radě města  realizovat zadání Rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, rozdělené na dvě části. V první části by se jednalo o dodávky kancelářských potřeb, ve druhé úklidové potřeby radničních prostor. Rámcová smlouva by měla zajistit tyto služby od jednoho dodavatele na dobu určitou, a to na 48 měsíců a účinnost smlouvy by započala dne 1.1.2014.

Uchazeči o tuto veřejnou zakázku však budou muset splňovat podmínku zaměstnavatele na chráněnou dílnu, budou muset tudíž zaměstnávat pracovníky se sníženou pracovní schopností, držitele průkazu ZTP. Tato podmínka je pro město velmi důležitá, neboť dle zákona má město povinnost zaměstnat určitý počet držitelů průkazu ZTP, což by naplnilo, pokud by dodavatelská firmy tyto lidi zaměstnávala. Původní firma dodávající kancelářský materiál a zajišťující úklid, držitele průkazu ZTP nezaměstnává. Z tohoto důvodu se nové výběrové řízení vypisuje.

A jako obvykle rada města pověřila zastupováním města při realizaci tohoto výběrového řízení, administraci, vyhodnocení návrhu Rámcové smlouvy společnost S.I.K. Jana Hárovníka.

Zápis z posledního jednání rady města se vůbec nezmiňuje ani o výši veřejné zakázky ani o výši odměny pro Jana Hárovníka. Zato se v zápisu uvádí jmenný seznam členů hodnotící komise, ve které je tentokráte členem i starosta města a náhradníky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.