Město očima nezávislého člověka

Hledá se správce hřišť a sportovišť

12.11.2014 09:35

Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na správce městských dětských hřišť a sportovišť. V současné době tuto činnost provádí společnost AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o. Smlouva s touto společností však skončí dnem 31. 12. 2014 a na další období, počínaje dnem 1. 1. 2015 není tato služba nijak smluvně zajištěna. Zároveň tato služba již není součástí nové smlouvy o zabezpečení odpadového hospodářství a komunálních služeb, a proto se rada města rozhodla vypsat veřejnou zakázku na správce městských hřišť a sportovišť.

Smlouva s vítěznou firmou by měla být podepsána na dobu určitou, a to na čtyři roky. Cena za tuto službu městu je omezena zákonnou výší zakázky, která činí 2 miliony Kč bez DPH. Dle nové smlouvy se správcem mu přibydou nové povinnosti. Měl by provádět pravidelné kontroly stanovené normou o provozu dětských hřišť a sportovišť (denní, týdenní, tříměsíční), měl by zajišťovat roční revizní kontroly, veškerý úklid a veškerou péči o zeleň. Dále by měl provádět drobnou průběžnou údržbu a dohodnuté větší opravy a širší údržbu, dle potřeby.

Jedná se celkem o 15 dětských hřišť, 5 sportovišť a další dvě ostatní plochy. Nový správce, vzešlý ze soutěže, bude též zodpovědný za provoz a pořádek na všech uvedených místech. Rada města obeslala tři spřátelené firmy ze svého neveřejného seznamu a ustanovila i hodnotící komisi ve složení: Jaroslav Katuš, Libuše Fojtíková a Milan Mareš a jmenovala i náhradníky.

Rada města stanovila i termín plnění tohoto úkolu rady města, který byl stanoven na den 14. 11. 2014, což však již bude po ustanovujícím veřejném zasedání nového zastupitelstva, takže výsledky soutěže by mohla projednávat již nová rada města a smlouvu podepisovat nový starosta.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.