Město očima nezávislého člověka

Hledá se těžař na kácení Houštky

03.01.2013 15:03

Odbor životního prostředí podal radě města návrh na vypsání poptávkového řízení na akci: Těžební zásah s následným prodejem dřevní hmoty v lesoparku Houštka a současně na odborný dozor na tuto akci.

Předmětem poptávky je, dle místostarostky Novákové, mýtní těžba způsobem jednotlivého výběru dřeviny měkkého i tvrdého porostu o celkovém objemu 165 m3 z lesního areálu Houštka.

Těžba se bude provádět na základě odborného posudku, který vypracoval František Moravec a dostal již za něj od města zaplaceno. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na datum 25.1.2013 do 9 hodin dopoledne a vyhodnocení nabídek proběhne dne 29.1.2013 v 10 hodin na brandýské radnici.

Byla též jmenována hodnotící komise ve složení: Petra Karbanová – OŽP, František Moravec, Petr Dvořák – vedoucí oddělení OŽP. Náhradníky pak byli jmenováni: Karel Rokyta – člen komise žp a veřejného pořádku, Jaroslava Folcwarna – referentka OŽP a Vlastislav Horáček – vedoucí OŽP.

O tom, komu a za kolik by se mělo vytěžené dřevo prodávat, se zápis z rady města nezmiňuje. V průběhu minulých let došlo na katastru města k řadě kácení vzrostlých stromů na základě odborných a bezpečnostních posudků. Mnohdy došlo i ke skácení vzrostlých stromů při rekonstrukci ulic ve městě a následnému vysázení stromků nových. Jednalo se dost stromů. Nikdy jsme se však ze zápisu z jednání rady města již nedozvěděli, komu a za kolik se toto dřevo prodalo, pouze cenu, kterou město za kácení zaplatilo.

Jsem proto velice zvědav, zdali se někdy dozvíme, za kolik bylo 165 m3 dřeva prodáno a kam šly utržené peníze. Ani to jsme se v případě kácení stromů ve městě nikdy nedozvěděli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.