Město očima nezávislého člověka

Hledá se využití pro část zámku

09.04.2013 11:18

V přízemí východního zámeckého křídla se nachází nebytový prostor o rozměrech 65,42 m2. Bylo zde nahrávací studio soukromé osoby a prostor byl městem pronajat. Soukromá osoba však na odbor majetku města podala žádost o ukončení nájemního prostoru s tím, že všechny dlužné částky do data ukončení nájmu, uhradí.

Rada města proto uložila správě zámku, aby předložila návrh na další možnosti využití těchto zámeckých prostor v souladu s celkovou koncepcí využívání zámku pro veřejné účely. Vedoucí odboru kultury a cestovního  ruchu Milan Novák nyní radě města předložil plán postupu.

Ten předpokládá, že v nebytových prostorách, které budou uvolněny ke dni 1.6.2013, budou provedeny stavebně historické a restaurátorské výzkumy s cílem zjištění návaznosti na sousední hodnotné gotické a renesanční konstrukce. Předpokládá se, že tento výzkum bude ukončen k datu 1.7.2013.

Dalším krokem, po ukončení průzkumu, budou prostory v rámci oprav a údržby zámku uvedeny do stavu přiměřeného k dalšímu využívání, s přihlédnutím k výsledkům výzkumu. Předpokládané ukončení prací je stanoveno na datum 1.8.2013.

Rada města vzala informace vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu Milana Nováka na vědomí a opětovně mu uložila předložit radě města návrh na využití všech nebytových prostor zámku. Termín, do kterého by měl Milan Novák návrh předložit, byl stanoven na 1.8.2013.

Tím, že současný nájemce končí, město přichází o finanční částku za pronájem. Proto uložila rada města Milanu Novákovi úkol předložit návrh na opětovné využití těchto nebytových prostor. Jenomže namísto návrhu byl radě města předložen plán dalších prací, které nejenom, že nic nepřinesou do městské kasy, ale navíc ji bude plán stát nemalé prostředky.

Proto rada města opakovaně uložila Milanu Novákovi, aby zajistil využití těchto nebytových prostor. Zkrátka, bude muset do 1.8.2013 sehnat dalšího nájemce, a to nebude nic snadného.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.