Město očima nezávislého člověka

Hluk z kamionů překračuje normy již teď

13.08.2011 13:31

Občanské sdružení Mělnická zaslalo všem zastupitelům dopis s výsledky měření hluku způsobovaného nákladními automobily v oblasti ulice Mělnická. Totéž však platí i o dalších ulicích ve městě například v Okružní či Boleslavské, neboť oběma těmito ulicemi vede hlavní průjezdní trasa jak dálkových kamionů, tak i pískařů. Měření prováděla Certifikovaná firma Greif Akustika a výsledky jsou alarmující. Jak v denních, tak v nočních hodinách hluk přesahoval normy hluku dané legislativou. Milan Kalvas ve svém dopisu zastupitelům uvádí i ustanovení § 33 odstavce 1 Horního zákona, kde se uvádí, že jestliže jsou využitím výhradních ložisek ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštního zákona, jsou fyzické i právnické osoby povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto zájmy. Výsledkem těchto zájmů může být i nesouhlas s využitím výhradního ložiska, kterým dojde k zabezpečení ochrany jiných zvláštních zájmů.

Tyto argumenty by měly vést k tomu, aby se město, v zájmu ochrany zdraví a životního prostředí svých občanů, postavilo proti rozšiřování těžby štěrkopísku v katastru města a proti vydání povolení k těžbě pro Tapas Borek Báňským úřadem v Kladně.

Pokud by totiž toto povolení bylo vydáno, bude město postiženo nárůstem četnosti průjezdů těžkých pískařských kamionů a bude tak zhoršeno nejen životní prostředí, ale dokonce i zdraví občanů.

Tapas Borek má v plánu vytěžit nejen lokalitu U jatek, kde by se mělo těžit patnáct let, ale podle dlouhodobého plánu má naplánovanou těžbu na celých čtyřicet let. Co by tento příšerný nárůst kamionové dopravy pro občany města znamenal, není třeba zdůrazňovat.

Nejedná se však jenom o občany postižené Staré Boleslavi, ale dopad s navýšeným průjezdem pískařských kamionů by postihl i občany Brandýsa. Málokdo si totiž uvědomuje, že stavěné mosty jsou koncipovány s nosností převyšující šedesáti tun a průjezd Brandýsem a Starou Boleslaví je silnicí druhé třídy patřící kraji, která je určená i pro jízdu těžké kamionové dopravy.

Město se sice, podle vyjádření starosty Ondřeje Přenosila, bude snažit o znemožnění průjezdu oběma částmi města těžkých kamionů, ale jeho pravomoci jsou silně omezené, takže je docela možné, že po dokončení stavby mostů se těžké kamiony do města opět vrátí.

Jde především o peníze, jak těžařské firmě, tak přepravcům, a proto lze téměř s jistotou předpokládat, že by dopravci, v rámci zkrácení cesty, a tím i ušetření  finančních nákladů za stále dražší pohonné hmoty, opět využívali jízdu přes obě části města.

Proto je velice nutné využít všech zákonných prostředků k tomu, aby povolení k těžbě písku vydáno nebylo.

Jakmile by občané, zastupitelé, potažmo město, ve své snaze zabránit vydání povolení k těžbě neuspělo, znamenalo by to pro obě části města jediné – pískařské kamiony, ale i ty dálkové, by město doslova zahltily.

A tomu je potřeba zabránit!

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.