Město očima nezávislého člověka

Houštka bude stát další peníze

03.01.2014 10:36

Prohlasováním dvanácti hlasy koalice o nákupu lesa v Houštce za miliony, investice do této lokality zdaleka nekončí. Nejprve město zaplatilo dendrologickou studii o stavu stromů, označení těch ve špatném stavu, poté hradilo jejich vykácení. Ano, fakticky hradilo, i když firma, která stromy kácela městu něco zaplatila, ale vezmeme-li si v potaz veliké množství skácených stromů, množství takto vzniklé dřevní hmoty a fakt, že z prodeje dřeva měla zisk firma a nikoliv město, fakticky město kácení hradilo.

A další fakt. Jednalo se převážně o listnaté stromy, většinou o duby a buky, tedy tvrdé dřevo, a to nyní na trhu stojí kolem 1.300 Kč za kubík. A jak se lidé k topení dřevem, coby obnovitelným zdrojem topení a oproti topení plynem daleko lacinějším, stále více navracejí, cena za dřevo neustále stoupá.

Před Vánoci přijala rada města usnesení, které bude stát město opět další peníze. Jedná se o záměr vypsat poptávkové řízení, obesláním pěti firem z tajného seznamu firem rady města, se žádostí o zaslání cenové nabídky na zpracování záměru rozvoje lokality Houšteckého lesa. Dle mínění rady města by měl být záměr, tím pádem i projekt, rozčleněn do tří až pěti etap, které by měly zahrnovat i finanční rozvahu, tedy náklady na provedení tohoto záměru. Cenové nabídky by měly firmy posílat až do data 15. 1. 2014, do 10. hodin.

V zápisu z jednání rady města se neuvádí, jakou má rada města představu o rozvoji lokality, ale ani zde není předpokládaná cena za tento projekt. Již při záměru nákupu lesa včetně uhrazení třísettisícové provize realitní kanceláři, opozice s tímto nákupem nesouhlasila, protože se domnívala, že takto vynaložené miliony, jednalo se o 2,5 milionu korun, by se daly pro město a jeho občany využít účelněji. Argumentovala tím, že je ve městě celá řada ulic, které čekají na rekonstrukci a poukazovala na podmínky, ve kterých lidé v těchto ulicích musejí žít.

Jenomže koalice, jak je jejím zvykem od samotného vzniku, na názor opozičních zastupitelů vůbec nebrala zřetel a opět si tehdy prohlašovala to, co chtěla. A tak je tomu neustále.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.