Město očima nezávislého člověka

Hrají s námi pořádného betla

08.03.2012 14:32

Kromě rozpočtu města, který ovlivňuje chod města vždy na rok, se projednává i daleko důležitější norma – územní plán města. Ten ovlivní život obyvatel na dlouhé roky. Pokud je územní plán (úp) zpracován odpovědně a zohledňuje i požadavky lidí, neboť právě lidé tvoří město, nikoliv radnice, může napomoci ochránit jak prostředí, tak život lidí ve městě.

A právě s pořizováním nového úp to vypadá, že s námi jeho tvůrci hrají pořádného betla. Obyvatelé města mohli své požadavky a připomínky zasílat písemně jen do poměrně krátkého a určeného data, a to se stalo. Každou připomínku občanů města nebo jejich požadavky musejí potom projednat a posoudit zastupitelé a hlasováním rozhodnout.

Bez připomínek a požadavků občanů, institucí a firem, by v oblastech katastrálního území měl být nový úp zpracován podle toho stávajícího. Není možné, spíše by nemělo být možné, aby si někdo do nově zpracovávaného úp dával změny jak chtěl. A to se právě děje.

Několik příkladů. Na Vrábí má pozemky soukromý majitel. Ve starém úp je toto území uvedeno jako vhodné pro zástavbu rodinných domů. Ačkoliv majitel o změnu zařazení území nežádal, v novém úp se náhle, jako Deus ex machina, objevilo území pro výškovou zástavbu. A nikdo ze zastupitelů o změně nevěděl.

A další příklad. Na pracovním jednání zastupitelů se dohodlo a všechny hlasy byly pro, byť na něm nelze přijímat usnesení, že svévolná změna území z obytně čistého v ulici Julia Mařáka je pro zastupitele nepřípustná. A ejhle, stále se na dalších a dalších studijních plánech objevuje toto území jako smíšené, kde by bylo možné chovat koně.

A největší sprosťárna je v území kolem bývalých staroboleslavských jatek, kde by chtěl Tapas Borek těžit po celá desetiletí písek. V původním a stále platném úp je toto území označeno jako nízká zeleň. Ačkoliv nikdo oficiálně nepožádal o změnu úp, náhle se celé toto území objevilo jako těžební prostor. Náhoda, omyl? Ale vůbec ne. Naprosto zřejmý a zřetelný úmysl, jak pomaloučku a polehoučku obejít pravomocné usnesení zastupitelů z června loňského roku, které stále platí, že město se rozhodně staví proti rozšiřování těžby písku v této lokalitě.

Námitky, že tento prostor byl vyznačen jako těžební prostor již v sedmdesátých letech, naprosto neobstojí. Ve stávajícím úp o něm není ani zmínka, tak proč se zde najednou objevila tato změna, aniž by o ni oficiálně někdo požádal? Já, jako zastupitel, alespoň o žádné žádosti o změnu úp u jatek oficiálně nevím.

A další chytristika Tapasu Borek. Ve vší tichosti se projednává výstavba dalšího valu ve Staré Boleslavi. Jak příznačné, že o ni usiluje právě Tapas. A jako obvykle je tenhle podvod na lidech zabalen do hezkých slůvek a bohulibé činnosti. Že prý ten val ochrání majitele domů podél Mělnické ulice. Lži, žvásty a nic jiného. Tapas potichu plánuje nutnou skrývku ornice v lokalitě u jatek, aby mohl těžit písek. A skládkování je velice, velice drahé, vždyť u stavby valu u dálnice si účtovala firma, která ho staví, za každý náklaďák čtyři tisíce korun. Víte kolik by musel Tapas zaplatit, kdyby skrývku vozil právě tam nebo na normální skládku? Desítky, možná stovky milionů korun.

A tak se vymyslí nutnost výstavby další zrůdnosti – valu. A ještě se firma tváří jako lidumil. Že chce lidem pomáhat. Lež, lež a zase jenom lež! Chce obejít usnesení zastupitelstva, stále chce těžit písek u jatek, výdělek stovek milionů je silné lákadlo.

Občané Staré Boleslavi, radnice, jako obvykle, zařadí projednávání úp do Brandýsa a Brandýšťákům je celé rozšiřování těžby ve Staré Boleslavi šumafuk. Udělejte si čas, zaplňte kapli zámku k prasknutí a dejte se sakra slyšet, že další pískovnu a provoz dalších náklaďáků nechcete. Já tam budu křičet, co mi bude hlas sloužit.

Nechci, aby s námi, občany města, radnice zacházela jako s kusem hadru, nechci a budu se snažit nedovolit, aby se do územního plánu polehoučku, potichoučku nacpalo to, s čím lidé nesouhlasí. Ale sám na to nestačím, musí vás být na zámku tolik, aby zastupitelé pocítili sílu lidí. Jde přece nejen o nás, ale i o naše děti a budoucnost města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.