Město očima nezávislého člověka

Informace o pokračování prací na Starém Labi

06.09.2013 11:56

Jedná se o projekt Revitalizace Houštecké tůně II. a III. etapa. Mezi staroboleslaváky je však tůň známější podle letitého vžitého názvu Staré Labe.

Dne 15.8.2013 odevzdala společnost Aquatest a.s. projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to jak v papírové, tak i v digitální formě. V této dokumentaci je zpracována dokumentace na nutnou přeložku plynového vedení, tu zpracovala další podílející se osoba na akci, a to Ludmila Benešová. Dále je zpracován odvoz zeminy na skládku, neboť městu nebylo povoleno ji rozvést na své další pozemky. Jelikož zemina vyhovuje všem parametrům skládkování, bude uložena, a také zaplacena, na skládce firmy Tapas Borek.

Změna projektové dokumentace byla elektronicky předložena firmou Cautor na SFŽP ke kontrole, jelikož na tuto akci město žádá dotaci. Po vyjádření SFŽP k zadávací dokumentaci a ke Změně projektové dokumentace, bude toto předáno ing. Blažkovi, který má zajistit výběr dodavatele stavby.

Do zadávací dokumentace však budou muset být zapracovány eventuelní připomínky SFŽP a zároveň se v ní musí objevit i zmiňovaná přeložka plynu a odvoz zeminy. Dle rady města budou muset být tyto úpravy vyhotoveny do 14 dnů od jejich převzetí zástupci města. Poté bude zadávací dokumentace být opět schválena SFŽP, i případnými připomínkami a mělo by dojít ke konečnému schválení a poskytnutí dotace.

Všechny části projektu, tedy přeložka plynu, odvoz zeminy, revitalizace tůně II. a III: etapa a vegetační úpravy budou vyhlášeny poté v jednom výběrovém řízení. Rada města předpokládá, že zahájení výběrového řízení na revitalizaci Houštecké tůně by mohlo být zahájeno koncem letošního října., což znamená, že vlastní práce by měla začít s největší pravděpodobností až příští rok na jaře, ale uvidíme, jak se celé schvalovací řízení vyvine.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.