Město očima nezávislého člověka

Informace o stavu vodovodu a kanalizace

01.02.2013 09:46

Firma spravující vodovodní a kanalizační síť města Stavokomplet každoročně předává radě města informaci a stavu této sítě.

Dle informací pronajímatele, dodávaná pitná voda vyhovuje ve všech parametrech zákonným požadavkům na kvalitu. Jak uvádí zpráva Stavokompletu, i nadále pokračuje postupná výměna nefunkčních sekčních a uličních šoupat tak, aby při případné havárii bylo postiženo co nejméně domácností.

Problémem je snižující se vydatnost vrtů v lokalitě u Motorletu a spotřebu vody pro město je potřeba zajišťovat nákupem vody z Káraného. Jak se zdá, vodní vrty u Motorletu jsou již letitým čerpáním velkého množství vody vyčerpány, což pociťují lidé, kterým z těchto pramenů tekla voda do studní, snižuje se jim neustále hladina vody.

I přesto, že se snížil odběr vody z vrtů u Motorletu a voda se musí nakupovat z vodárny Káraný, oproti loňskému roku se objem nakupované vody sníží, což je způsobeno neustálým snižováním spotřeby pitné vody v domácnostech kvůli vysoké ceně vodného.

Co se týče kanalizační sítě, tak se ve zprávě uvádí, že neustále trvá problém v Pražské ulici, kde dochází při přívalových deštích k přeplnění kanalizace. Na opravu nejsou peníze. Stejný problém je neustále i v ulici Na Strouze a v Mělnické ulici ve Staré Boleslavi. Na obě lokality ba měla být v letošním roce dokončena projektová dokumentace a opravy nefunkční kanalizace by měly začít v roce 2014.

Stavokomplet dále uvádí, že čistírna odpadních vod po nákladné rekonstrukci pracuje bez problémů a plní všechna kritéria. Město si na její rekonstrukci a zvýšení kapacity muselo vzít úvěr a stále jej splácí. Tato částka se však rozpočítává občanům do stočného, takže fakticky revitalizaci ČOV zaplatili občané města sami.

Ve zprávě se však vůbec nehovořilo o dalším problému s kanalizací, a tím je oblast staroboleslavského Mariánského náměstí. Zde se ještě ani nekoplo, a přitom je právě zde s kanalizací problém. Například u Fajtovy drogerie dochází neustále k zaplavování sklepů domu dešťovou vodou a podle informací je zde kanalizační řad porušen natolik, že se vytvořila velká kaverna. Je to vidět při prudkých deštích, kdy nahromaděná voda vtéká mezi dlažebními kostkami právě do této kaverny.

Podle odborníků by stála oprava kanalizace na celém náměstí kolem sta milionu korun, a na to město nemá. Proto se opravuje kanalizace v okolních ulicích, ale na samotném náměstí se ještě nikdy ani nekoplo.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.