Město očima nezávislého člověka

Informace radnice je velmi zavádějící

28.10.2011 14:47

V každých „normálních“ novinách, a to i internetových, je nepsaným novinářským zákonem, že pokud se někdo vyjádří ke článku redaktora, obdrží redaktor ještě před uveřejněným toto vyjádření, aby ho mohl patřičně okomentovat a uvést na pravou míru. Podle znění tiskového zákona už není žádná možnost na komentář redaktora k vyjádření dále reagovat. Tolik znění zákona.

V minulých dnech redaktor itoku, pro kterého je tiskový zákon španělskou vesnicí, uveřejnil vyjádření města k mému článku o výši odměn pro neuvolněnou místostarostku Ninu Novákovou, aniž bych o tom předem věděl. To se nedělá, ba co více, je to doslova nemravné.

O co se jednalo? Uvedl jsem srovnání výše odměny pro bývalou místostarostku, která byla při zastupitelské revoluci odejita, její odměna činila 7.500 Kč brutto měsíčně a odměnu nové místostarostky, kterou koalice počtem třinácti hlasů odsouhlasila 19. 235 Kč brutto za měsíc. Radnice uvádí, že když spočetla náklady na bývalou neuvolněnou místostarostku a uvolněného místostarostu Javůrka, který byl taktéž odejit, město ušetřilo za měsíc 50.000 Kč.

Tato informace je zavádějící a zastírá skutečná fakta.

V prvním případě šlo o politické šarády. Aby se upevnila povolební koalice, musela být odsouhlasena tři místa pro místostarosty, tedy i pro Javůrka. Další politická, mocenská, ale i finanční šaráda nastala po vynuceném odstoupení místostarosty Vávry, kdy ambiciózní

TOP 09 vycítila svou šanci a také ji využila. Má nyní dva místostarosty. Javůrek, a budiž mu to přičteno ke cti, odmítl jakoukoliv spolupráci s TOP 09 a ač dlouho přemlouván, aby na postu místostarosty setrval, odmítl, zachoval se v tomto případě jako chlap a z postu místostarosty odešel. Vzhledem k tomu, že další zástupce ČSSD, který je v radě města, osloven, aby tuto funkci zastával, nebyl, udělala se z nouze ctnost a de facto působí nyní se stoprocentním časovým nasazením pouze jeden místostarosta.

Tudíž řeči o tom, že se tak konalo kvůli ušetření jsou zavádějící, jedná se jen a pouze o výsledek politických handlů a šarád.

Kdyby byl Javůrek na nabídky, a bylo jich ve dvouměsíčním období několik, kývl a ve funkci zůstal, měli bychom i nyní místostarosty opět tři. Ale pro novou místostarostku by se s největší pravděpodobností odsouhlasily peníze stejné, protože o peníze jde vždy až v první řadě.

Kdyby město hrálo poctivou hru, muselo by srovnávat pouze finanční náhrady obou neuvolněných místostarostek, a to se mu jaksi nehodilo. Ivana Čierná-Peterová měla 7.500 Kč hrubého, Nina Nováková 19. 235 Kč. A znovu opakuji, kdyby Javůrek v tomto případě nebyl rovný chlap a na své předsevzetí nespolupracovat s TOP 09 rezignoval a ve funkci zůstal, město by neušetřilo vůbec nic, naopak by ještě prodělávalo. A taková je pravda.

Zarazila mě v dodatku k mému článku na itoku i další věc, pod zavádějícími informacemi města  není podpis člověka, který informace poskytl, ale pouze: Zdroj MěÚ. Pokud toto vyjádření psal sám redaktor a informace ověřoval pouze telefonicky, vypovídá to o jediném, o novinařině nemá ani potuchy, jinak by musel uvést jméno. A hlavně, problematice města a především politice města, vůbec nerozumí a nemá o ni ani potuchy, protože nezná, ani nemůže znát, všechny zákulisní hrátky, pletichy a způsob provádění politiky.

Vzhledem k tomu, že nemám možnost na vyjádření města pod mým článkem na itoku reagovat tam, kde se objevil, musím to činit zde na naprosto necenzurovaných stránkách, které občany informují pravdivě. Prosím proto čtenáře Brandýských novin, aby rozšiřovali mezi čtenáři itoku, které znají, aby se na skutečná a pravdivá fakta  podívali právě sem.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.