Město očima nezávislého člověka

Informaci o investicích do zámku jsem zatím nedostal

11.11.2013 17:49

Na veřejném zasedání zastupitelstva 30. října jsem vznesl požadavek na starostu města o vložených investicích do brandýského zámku od počátku tohoto volebního období, tedy od listopadu roku 2010 dodnes. A to jak investice jdoucí ze státních dotací, tak z rozpočtu města.

Byť má starosta města na odpověď, upozornil jsem, že mi stačí formou e-mailu, třicet dní, tak to uvádí zákon, do dnešního dne jsem zatím odpověď nedostal. K dotazu mne vedl stav městských financí, které se neustále snižují. Obávám se totiž, že se do oprav zámku vynakládá daleko více prostředků nežli například do oprav chodníků a dále se obávám, aby se ze zámku nestal bumbrlíček na vysávání peněz.

Za žádnou cenu nechci, aby se na rekonstrukci této dominanty města přestalo pracovat, jenom bych nechtěl, aby se tak dělo na úkor obyvatel města. Například rekonstrukce kočárovny nás, tedy město, vyjde na sedm až deset milionů korun z rozpočtu. Byla v tak špatném stavu, že z původní stavby téměř nic nezbude, až na několik malých částí a vyvstává tudíž otázka, zdali vůbec bylo nutné zchátralou stavbu, která nevykazovala žádné vnější znaky historické stavby, rekonstruovat nebo ji zbourat a na jejím místě vybudovat pořádné parkoviště.

To totiž u zámku naprosto chybí. Opatřením, instalací železných sloupů a řetězů a zamezení vjezdu nikoliv přímo na nádvoří, tam nikdo stejně nejezdil, ale před bránu a na příjezdovou cestu, parkovací místa nestačí ani pro vozidla při konání veřejných schůzí zastupitelů. Připadá mi, že toto opatření bylo zavedeno jen proto, aby nebyl zámecký pán obtěžován vozidly návštěvníků zámku. Doba feudální totiž dávno skončila a její návrat si nikdo nepřeje.

Zamýšlím se nad touto záležitostí proto, že právě v těchto dnech obdrželi všichni zastupitelé nabídku, aby do Městských listů uvedli své názory na připravovaný rozpočet města na příští rok. Podle mého názoru to je nesmysl. Za prvé jsou zastupitelé limitováni prostorem a za druhé  nikdo neví, jak vysoký rozpočet města bude.   

Podle mne by se mělo začít pracovat na tom, aby ve městě konečně byl důstojný kulturní stánek. Vždyť ani nemáme kde pořádat taneční kurzy, chybí totiž kulturní dům.  Od roku 1994 se o něm,  buď o přestavbě nějakého stávajícího dmu v majetku města  nebo o výstavbě nového, jenom mluví,  ale nedělá se nic. Domnívám se, že by se měl v rozpočtu vytvořit speciální účet, kam by se vkládaly prostředky na kulturní dům, nebo by se mělo město pokusit získat dotaci, pokud by to šlo.

Jak jsem uvedl, zatím nevím, kolik peněz jde do zámku, ale možná by stálo za úvahu, zdali neomezit výdaje na zámek a ušetřené prostředky nepoužít na kulturní dům. A navíc, konečně by se mělo přestat zbytečně vyhazovat.  Naprosto zbytečně město za víc jak deset milionů korun koupilo dům

čp. 98 na náměstí a teď neví co s ním, neboť na jeho rekonstrukci peníze mít nebude, naprosto zbytečně se kupovala Houštka za víc než pět milionů korun, tyto prostředky mohly být použity na kulturák, který by zde byl pro lidi.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.