Město očima nezávislého člověka

Informační centrum pro postižené vypovědělo nájem

17.09.2013 18:07

Rada města dne 12.12.2012 vyslovila souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor v suterénu domu čp. 1498/A v Brandýse o výměře 36,94 m2. Smlouva hovořila o tom, že prostor bude využíván v rozsahu 1 – 2 dny v týdnu. Nájemcem se stala občanská společnost MO SPMP a účelem bylo provozování informačního centra pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. V nebytovém prostoru, na základě dodatku ke smlouvě, působilo i Dobrovolnické centrum BENE.

Dne 21.8.2013 obdržel odbor majetku města od MO SPMP o.s. sdělení o ukončení podnájmu na uvedené adrese ke dni 31.7.2013. Jak vyplývá ze zápisu z jednání rady města, výpověď přišla až s měsíčním zpožděním. Zároveň však MO SPMP požádala radu města o možnost zachování sídla společnosti včetně doručování korespondence na uvedené adrese do doby zajištění nových prostor.

Rada města vzala na vědomí ukončení podnájmu ke dni 31.7.2013, byť žádost došla až dne 21.8.2013. Rada města souhlasila s umístěním sídla společnosti na uvedené adrese, nejdéle však do 31.12.2013, a to ještě za podmínky zajištění doručování korespondence do schránky na poště.

Rada města byla v tomto případě velice benevolentní, neboť není příliš obvyklé, aby nájemce informoval o ukončení nájemního poměru až měsíc poté, co ho chtěl ukončit. Navíc projevila rada města velkou vstřícnost ke společnosti tím, že jí umožnila umístění sídla bez platné smlouvy, tudíž bez hrazení nájemného.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.