Město očima nezávislého člověka

Intrikář na radnici hájící zájmy Kaflandu?

27.11.2012 18:11

Kaufland zase vystrčil růžky a přes pomoc zdatných pomocníků v radě města opakovaně dostal přes papuli. Schůzka starosty Přenosila (ODS) a Niny Novákové (TOP 09) s pečlivě vybranými občany se nevydařila podle představ organizátorů. Na starostovi to bylo vidět.

Pojďme od začátku

Přes velký odpor občanů si rada města netroufla propůjčit svůj pozemek v centru sídliště řetězci Kaufland. Díky rozloze městského pozemku by se podařilo obejít regulativ z územního plánu o procentech zastavěné plochy. Pozemek investora je příliš malý. Před rokem bylo plné kino obyvatel ze sousedství a odpor byl neskutečný.

Selektivní pozvánky

Poučeni, svolali dnes večer do malého divadelního salonku na zámek starosta s místostarostkou města jen vybrané hosty. Jednalo se o návrhu investora směnit pozemek na Zápské s pozemkem v centru, kde nemůže stavět Kaufland. A pozor. Pozvaní byli pouze ti, o kterých se předpokládalo, že se směnou budou souhlasit. Tedy předsedové bytových družstev z centra, kteří kladli před víc jak rokem v kině takový odpor.

Pozváni nebyli ti, kterých se směna týká daleko víc. Zahrádkáři, kteří hospodaří na ke směně nabízených pozemcích. Ani obyvatelé, či majitelé paneláku, v jehož bezprostřední blízkosti chce Kaufland v Brandýse nad Labem rozbít svůj hlavní stan. Přiznávám, že jsem svou pozvánku poslal těm, na které jsem měl kontakt a nebyl jsem sám.

Názor občanského sdružení

Divadelní salonek byl najednou plný a diskuse téměř jednomyslná. Předseda Občanského sdružení, hájící zájmy 2 000 obyvatel v panelových domech přednesl pečlivě připravené prohlášení, kde:

1. Vyslovili úžas a poděkování radnici, že takto komunikuje s obyvatelstvem, ať jim to vydrží, ale také vyslovil podiv nad faktem, že nebyli pozváni lidé ze Zápské.

2. Trvají na nesouhlasu s výstavbou čehokoliv v prostorách plic města. Trvají na zachování byť toho malého kousku zeleně uprostřed sídliště.

3. Nesouhlasí však ani se směnou za Zápskou, vědomi si toho, že dosavadní regulativy v centru postačují městu jako nástroj blokace výstavby a se znalostí poměrů na Zápské považují stavbu i v této lokalitě za odporující zdravému rozumu. Pokud dojde ke kolizi se zájmy obyvatel této části města, jsou připraveni je podpořit.

4. Město má vyvíjet nátlak na investory, aby v Brandýse n/L. již nestavěli další obchoďák, ale naopak vyšli vstříc ve prospěch obyvatel Staré Boleslavi. Jinak se neúnosně zvyší dopravní zátěž migrací obyvatel z jedné poloviny na druhou stranu města.

Názor obyvatel na Zápské

Zástupce bytového družstva na Zápské (ač nepozván dostal prostor) jménem všech obyvatel bytového domu odmítl plán směny. Výsledkem byl  dům z jedné strany vystaven provozu od dálniční křižovatky do centra města, z druhé strany by bydleli na parkovišti Kauflandu. Odmítají ztratit ve svém okolí poslední zbytky zeleně. Hodnota jejich majetku by klesla na nulu.

Zahrádkáři za které nikdo nebojuje ani je nezve

Nakonec promluvil i zástupce zahrádkářů. V klidném, ale emotivním vystoupení popsal, jak na zahrádkách pracují lidé více jak 30 let. Někteří jsou staří, mají zde své chatky a je to celý jejich život. Jsou to stavby, které jsou sice malé, stavěné podle starých předpisů 4x4 m, ale udržované. Jejich přestěhování není možné. Řešit to výpovědí stylem do 6ti měsíců opusťte prostor je drsné a necitelné.

Jak budou hlasovat

Závěr patřil dotazu, jak budou hlasovat místostarostka Nina Nováková (TOP 09) - bude proti směně a předá závěry dnešní schůzky všem spolustraníkům a jak bude hlasovat starosta Přenosil (ODS) - odpověď nevím vyvolala veselí. Jak by hlasoval občan Přenosil - odpověď asi pro směnu. Protože on si vždycky přál, aby město vlastnilo celý nezastavěný pozemek v centru města. Stejnou rozlohu již kupovala radnice od fy tunelující nemocnici za 38 milionů (dodnes není jasné kde všude peníze skončily). Co by s pozemkem dělal dál jsme se na přímý dotaz nedozvěděli (prý by stačilo tam nechat park). 

Intrika selektivních pozvání nevyšla

Na starostovi bylo dnes vidět, že očekával jiný průběh a byl překvapen jednoznačností názorů všech zúčastněných. Opakovaně padalo - když umožníte ještě jednomu řetězci výstavbu v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi na desítky let znemožníte rozvoj.

Budeme se konečně chovat jako zastupitelé všech obyvatel dvojměstí?

Již jsem někde v této souvislosti napsal, že jediná šance jak regulovat výstavbu, nebo spíš usměrňovat kde se bude co stavět, vede přes kouzelné slůvko NE. Rozdíl mezi slušnou a tou druhou prodejnou ženou je právě v tom, že ta první umí říci ne. Budeme to miuset naučit říkat i našeho starostu. Má s tím evidentně problém.

Mgr. Stanislav Huml

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.