Město očima nezávislého člověka

Inzerát na stát, kde už nechci žít

04.06.2011 14:23

Nabízím k odkoupení stát jménem Česká republika za pouhou jednu korunu. Jedná se o stát, ve kterém neplatí právo, o stát, kde se nebere zřetel na jeho obyvatele, jde o stát, kde politici udělali z národa otroky, o stát, kde je zločinem zestárnout, o stát, kde je morálka k smíchu. 

Kdo by si chtěl tento stát v srdci Evropy koupit, musí však počítat s tím, že bude muset uhradit všem pijavicím, různým Kalouskům, Drábkům, Hegerům, ale i mafiánským bossům typu Hávy a podobným, kteří politiky řídí, vyplatit jednomu každému z nich odstupné ve výši jedné miliardy korun českých. Ale ani při tom neprodělá, vždyť v tomto státě, kdysi hrdé České republice, si může naprosto beztrestně stanovit daně jaké chce. Může stanovit odchod do důchodu v devadesáti letech, přičemž odvody na důchody budou ve výši dvaceti procent z výdělku. Může úplně zrušit úhrady v době nemoci, přičemž daň na nemocenskou může stanovit podle uvážení. Nový majitel státu může vyžadovat školné už od první třídy, důchodcům, dožije-li se někdo důchodu, může vyměřit daň ve výši poloviny důchodu za to, že poslušně nezemřel ještě před odchodem do důchodu. Invalidům může sebrat veškeré důchody a příspěvky, nechť se o ně postará rodina, navíc na tuto rodinu může uvalit daň za to, že se v ní postižené dítě vůbec narodilo. Chodíte ovčánci po chodnících? Tak za to budete platit, i chodník se přece opotřebuje! Topíte? Budete platit daň za znečištění ovzduší! Chodíte na záchod? Budete za jeho použití platit poplatky, odpadní vody se přece musí čistit! Pijete vodu třeba z vlastní studny? Budete platit, voda je přece ve vlastnictví státu! Dýcháte? Budete platit, vzduch je přece státu! Nový vlastník si může dokonce stanovit běžná lidská kritéria národa. Má většina lidí hnědé oči? Modroocí či jinak očně barevní, budete platit daň za to, že se lišíte! Budete chtít pracovat a seženete si místo? Budete platit poplatek za to, že vůbec pracujete, neboť při každé práci znečišťujete ovzduší! Zemřete před důchodem?  Vaše rodina bude platit pokutu za to, že jste do státní kasy svou prací nepřispíval tak dlouho, jak bylo stanoveno! Chcete se milovat se svou ženou? Všudypřítomné kamery to zaznamenají a zaplatíte daň za zbytečné vysílení a snížení pracovních schopností! Omarodíte? Je to vaše vina, špatně jste pečovali o své zdraví, takže kromě poplatku za návštěvu u lékaře ve výši 500 Kč, zaplatíte i pokutu, že jste nedbali sami o sebe tak, jak vám to bylo nařízeno! Nebudete mít ani na jídlo, ale máte štěstí, že máte vlastní pozemek a pěstujete si potraviny sami? Budete trestně stíháni pod vysokými pokutami za to, že snižujete zisk státu z DPH! Apropó DPH. Ten, kdo si koupí tento stát, může stanovit jednotnou daň z přidané hodnoty na jakékoliv procento. Co takhle jednotné DPH ve výši 50 %? Nebude se něco ovčanům líbit a budou se shromažďovat, aby protestovali? Po zásahu demokratické policie, při kterém bude povoleno střílet do protestujících davů gumovými projektily a v nejvyšší míře protestů dokonce ostrými, budou moci být protestující ovčané odsouzeni pro rozvracení republiky k trestu propadnutí veškerého majetku včetně manželek, které budou muset na znovuobnovené E 55 vydělávat pro blaho státu.Zdá se to být absurdní? Jistě, je to nadsázka, ale copak nám už dnes politici nevzkázali, že není záhodno žít dlouho v důchodu, a proto se zrušila horní hranice pro odchod do důchodu? Copak nám už chemický ekonom Kalousek nezvyšuje DPH i na základní potraviny? Copak nám velevážený pan Heger neslibuje, že budeme za zdravotnictví platit jak mourovatí ústava neústava? Copak další ze šílenců v ministerském křesle, Drábek nehodlá sebrat invalidům podstatnou část peněz a odsuzuje je k hladu, pokud vůbec přežijí? Vládu dnes nechce devadesát procent lidí. A Kalousek se diví proč? Inu proto, chemický ekonome, že vaše (nejsem zvyklý si moc tykat, byť vykání je forma jakési úcty, kterou ke Kalouskovi nemám) reforma není reformou, je to jen ožebračování a okrádání lidí, stejně jako všech vašich souputníků z každého rezortu. Reformy by, Kalousku, byly, kdyby se zrušily naprosto zbytečné zdravotní pojišťovny a nechala se jenom jedna. Reformu bych chápal tak, kdyby se zeštíhlil přebujelý aparát počínaje vládou, přes ministerstva, naprosto zbytečný a nechtěný senát až po města. Správná reforma by byla, kdyby se státní zakázky prováděly opravdu jen za skutečné náklady a bez šíleného navýšení pro všimné úředníkům. Reforma by měla začínat zhodnocením našich zbytečných zahraničních vojenských misí a naprosto zbytečným placením různým organizacím světa, kam posíláme peníze naprosto zbytečně. Myslíte si, Kalousku, že by někomu z lidí vadilo, kdybychom nebyli ve světové velrybářské společnosti? Jsem přesvědčen se, že nikomu. A nebyla by správná reforma to, že by se poslancům zrušily platy a pracovali by jen na základě refundací mzdy? A dalo by se pokračovat ještě dlouho, moc dlouho než by se vyjmenovaly všechny zbytečnosti, které platíme my, ovčani, jenom proto, abyste se měli vy, politici, dobře. Kalousku, jste génius! Celý svět se snaží najít cestu z Řecka, vy jste našel sakra velkou zkratku, jak se tam dostat.Devadesát procent národa nechce tuto vládu! V normálně fungující společnosti by musel premiér rezignovat a měla by vzniknout vláda nová. Nejlepším řešením by byly nové volby, ale to nedopustí stejnou měrou všechny strany této srandakoalice. Měli bychom konečně přestat být ovčany, měli bychom se připojit k demonstracím, měla by nás být zase plná náměstí v celé republice, abychom už tuto vládu idiotů, zrádců svých vlastních voličů a šílených reformátorů a alkoholiků, vyhnali ze svých teplých křesel. Měli bychom se postarat o to, aby Česká republika byla zase normální zemí, kde se dá normálně žít. Až se to stane, pak svůj inzerát na stát, kde sice chci žít (vzhledem ke svému věku mi asi nic jiného stejně nezbývá), ale pomalu nemohu, velice rád stáhnu. Čím dříve to bude, tím více se vyhneme Kalouskově zkratce do Řecka.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.