Město očima nezávislého člověka

Jak dodržet zákon a vysmát se lidem

05.07.2014 10:23

Zákon o obcích zcela jasně stanovuje, že pokud požádá třetina zastupitelů o svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva, je starosta města povinen do jedenadvaceti dnů od dne podání žádosti toto mimořádné zasedání zastupitelů svolat.

Při jednání zastupitelstva dne 23. 6. se projednávala i zpráva Ministerstva vnitra o dodržení zákonů při podepisování smluv a dodatků mezi městem a těžařskou firmou Tapas Borek. Z devíti důležitých dodatků k Dohodě o spolupráci mezi těžařem a městem bylo plných šest dodatků podepsáno v rozporu se zákonem a dle mínění MV tyto dodatky byly od počátku neplatné.

Na zasedání MZ (městské zastupitelstvo) jsem při návrhu usnesení, že osm zastupitelů požadovalo, svolat mimořádné zasedání MZ uvedl, že tři neděle je dostatečně dlouhá doba na to, aby advokátní kancelář, které město platí milion ročně plus další poplatky při řešení jednotlivých kauz, dostatečně a podrobně prozkoumala nálezy MV a teprve poté sdělila zastupitelům možnosti výpovědi ze smlouvy. Jednalo se o to, aby se město vyhnulo eventuální žalobě těžaře.

Jako už v minulých jednáních se jednalo o to, aby město naplnilo vůli svých občanů a znemožnilo těžaři otevřít novou pískovnu přímo ve městě u jatek. A stejně jako v minulosti se vedení města zachovalo jako chytrá horákyně. V prvém případě neposlalo v uvedené lhůtě stanovisko zastupitelů při odvolání proti vydání povolení k těžbě, čímž se stanovisko města nebralo vůbec v potaz a starosta tuto liknavost, spíše však záměr, vysvětloval pochybením jakéhosi anonymního úředníka, který odmítavé stanovisko města odvolacímu báňskému orgánu jaksi zapomněl poslat. Na můj dotaz, o kterého úředníka se konkrétně jednalo a jakým způsobem bude potrestám, neboť evidentně poškodil svou liknavostí obyvatele města, odpovězeno nebylo. Prý už starosta nevěděl, komu tento úkol zadal. Lež, nic jiného, nežli lež.

Stejný postup, tedy aby byl zákon dodržen, ale nevyřešilo se nic, zvolilo vedení města i tentokrát. Namísto toho, aby vedení města zadalo advokátní kanceláři úkol důkladně prozkoumat sdělení a nálezy MV, a teprve poté starosta svolal veřejné mimořádné zasedání, svolal starosta zastupitele již za deset dní od dne žádosti, přičemž advokátní kancelář vůbec nevěděla, o čem se má na jednání MZ jednat.

Tím pádem se celé zasedání zvrhlo ze strany tří advokátů do zesměšňování zastupitelů s evidentní snahou jednání zavést do řešení nepodstatných záležitostí, i když jsem opakovaně žádal, abychom projednávali pouze možnost výpovědi ze smlouvy o pronájmu pozemků pod budoucím valem u jatek, bez něhož by těžař nemohl obdržet povolení k těžbě a nebezpečí pro občany by bylo zažehnáno.

Naprosto zbytečné zasedání MZ však mělo přece jedno pozitivum, a to na návrh Ivany Čierné – Peterové zaúkolovalo MZ radu města nechat provést ekonomický audit plateb od počátku smluvního vztahu, tedy od roku 1999 městu za těžbu písku. Z vystoupení člena občanského sdružení Brabce totiž vyplynulo, že směšných pět korun, které těžař platil městu za tunu vytěženého písku, bylo smluvně vázáno pouze na rok 2006 a nikoliv, aby tuto směšnou sumu platil těžař až do současnosti, pokud ještě vůbec něco platí. Dle názoru občanského sdružení město přišlo za celá léta smluvního vztahu nejméně o patnáct milionů korun, které by mu ze zákona měly náležet.

Co se týče merita věci, tedy opětovného posouzení v návaznosti na nálezy MV smlouvy o pronájmu pozemků u jatek, se vše rozplizlo. Zastupitelstvo opět, a po kolikáté už?, uložilo radě města zaúkolovat advokátní kancelář, aby posoudila a navrhla možnosti, které by vedly k vypovězení smlouvy.

Advokáti, stejně jako před časem jejich šéf Marek Nespala, hledali při jednání argumenty, proč by smlouva vypovědět nešla a opět strašili zastupitele možností jejich stíhání za odpovědnost při eventuální vzniklé škodě. Vše mi to připadalo, že advokátní kancelář spíše nežli město a jeho nejvyšší samosprávní orgán zastupitelstvo, obhajuje těžaře. Však také jeden z přítomných občanů poznamenal, že se není čemu divit, protože viděl, jak advokát byl na kávě se šéfem těžařské firmy.

Z toho všeho mi vyplývá, že se opět celá záležitost zahraje do autu, neboť dříve, nežli se opět sejde zastupitelstvo, pravděpodobně až po prázdninách, kde by mu bylo sděleno nové stanovisko advokátní kanceláře, proběhne mezitím nové kolo schvalovacího procesu vedoucího k vydání povolení k těžbě těžaři u jatek, a pokud by byla odstraněna jediná překážka, která bránila vydání povolení k těžbě, tedy by byla zpacifikována majitelka jednoho pozemku, která s těžbou nesouhlasila a bez jejího prodeje nebo pronájmu svého pozemku těžaři, by povolení vydáno být nemohlo, bude pak další jednání zastupitelů platné, jako mrtvému zimník.

Pokud majitelka onoho pozemku prodá nebo pronajme nemovitost, pak bude povolení vydáno a zastupitelstvo se bude moci stavět i na hlavu a nic proti tomuto vydání povolení k těžbě nezmůže. Z tohoto důvodu se domnívám, že současné vedení města ve skutečnosti vůbec nechce vypovídat žádnou smlouvu s těžařem a s otevřením pískovny fakticky nejen souhlasí, ale dělá vše, co může, aby se otevřela.

A dělá to chytře. Zákon o svolání veřejného mimořádného jednání zastupitelstva byl dodržen, celý proces výpovědi smluv se opět prodloužil, takže se vlk nažral a koza zůstala celá. Tak působilo na mne celé zasedání zastupitelstva dne 3. července.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.