Město očima nezávislého člověka

Jak je to se mnou a s Kauflandem

20.09.2012 12:19

Byl jsem napaden jedním obyvatelem sídliště u pozemků patřících společnosti Qinn Invest, proč se nyní stavím proti výstavbě tohoto obchodního řetězce u Zápské ulice. „Proč by nemohl Kaufland stát tam? Tak by o své zahrádky přišlo pár lidí, no a co? Stejně je mají na pozemcích města a smlouva zní tak, že jejich nájem na zahrádky může město kdykoliv zrušit,“ tvrdil mi ten člověk.

Zároveň mne napadl  tím, že jsem ve své odpovědi jednoho ze zahrádkářů, který se na mé noviny obrátil tvrdil něco, co nemohu splnit. Asi můj článek velmi nepozorně a špatně četl. Tvrdil jsem v mé reakci na příspěvek, že pokud by měla být zrušena byť jen jediná zahrádka, budu v zastupitelstvu hlasovat proti této směně. Nic míň, nic víc. Jak se rozhodne většina zastupitelstva netuším a ani tušit nemohu. 

Zástupce firmy mi poté sdělil, že by se případnou směnou pozemků s městem opravdu jednalo o to, že by muselo být zrušeno několik zahrádek, mluvil o devíti. Zároveň mi však sdělil, že by firma poskytla oněm zahrádkářům jakousi kompenzaci, ale náhradní pozemky na vybudování nových zahrádek by muselo poskytnout město.

A s tím už mám problém. Vím s jakými obtížemi a spoustou neskutečné dřiny se z úhoru vybuduje úrodná půda a krásná zahrádka. Vím zároveň, že i v letech dávno minulých, v pravěkých dobách totalitních, pronajímal tehdejší Národní výbor zahrádkářům pouze jinak nevyužitelnou a velice špatnou půdu a vím zároveň, co obnáší její přeměna na zahrádku.

Zároveň vím, co to znamená, když se člověku, který na zahrádce pracoval a těšil se z ní řadu desetiletí, zahrádka sebere. Zažil jsem to ve vlastní rodině. Tchánovi se to stalo a do roka zemřel, ztrátu zahrádky prostě nedokázal přežít.

Celá geneze a můj postoj ke Kauflandu započal tím, že firma dozvěděla o pozemcích, bylo to cca 18. 000 m2, které vlastnila soukromá osoba a bylo to v místech bývalého zahradnictví. Investor se nejprve začal zabývat tím, zdali by tyto pozemky mohl od vlastníka odkoupit. Pravděpodobně, protože na to důkazy nemám, tento souhlas obdržela. Proto začala jednat osobně a bez zápisu s lidmi v tehdejším vedení města o tom, zdali by město nedělalo potíže, kdyby na těchto pozemcích chtěli vybudovat Kaufland.

Tehdejší zastupitelstvo se proti tomuto záměru výslovně nepostavilo, a proto firma zahájila proces odkoupení pozemků a žádala město o změnu územního plánu tak, aby obchoďák mohl vyrůst.  Tehdejší zastupitelstvo se ani proti tomuto záměru nepostavilo. Tím fakticky investorovi dalo volnou ruku.

V tomto stadiu jsem osobně o těchto jednáních nic nevěděl, neboť stejně jako dnes, ani tehdejší vedení města příliš s informacemi pro občany nehýřilo. Postavil jsem se proto proti záměru výstavby další krabice, neboť jsem se domníval, že jich ve městě máme už dost, i když tak široký sortiment, jaký nabízel Kaufland, chyběl a chybí.

Po volbách jsem se teprve dostal k informacím, které jsem předtím ani nemohl vědět, a protože jsem zastáncem dodržování slibů, zvláště pak politiky, postavil jsem se za projekt výstavby Kauflandu na jeho vlastních pozemcích. Pokud by totiž jedno zastupitelstvo investorovi něco slíbilo a další, po volbách, by mu jeho podnikatelský záměr znemožnilo, nepřispívalo by to k serioznímu jednání volených politiků ani městu. Lidé, kteří to tehdy investorovi přislíbili, byť jenom ústně, a hned od počátku se proti jeho záměru výstavby obchodního domu důrazně nepostavili, fakticky dali tomuto projektu zelenou a investor začal podnikat kroky k realizaci. Pokud by mu titíž lidé ve vedení města hned zpočátku jednání zcela jasně a rozhodně řekli ne výstavbě, investor by pozemky nekupoval za velké peníze.

A právě pro tyto důvody jsem se tehdy za výstavbu obchodního domu postavil. Nikoliv pro zisky Kauflandu nebo investora, ale proto, že ctím zásady dodržování slibů. A lidé, kteří hned zpočátku investora nezarazili a dali mu naději úspěšné realizace projektu výstavby Kauflandu, sedí v zastupitelstvu i dnes.

Nyní se situace zásadně změnila. Firma Qinn Invest, kvůli rozhodnému odporu části lidí žijících v blízkém sídlišti, přehodnotil svůj záměr a chce s městem své pozemky směnit za jiné, právě u Zápské ulice, což by mělo za následek zrušení několika zahrádek, které mají zahrádkáři od města pouze pronajaté a kdykoliv, na zásah města, by o ně přišli. A to podstatně mění situaci i pro mě.

Již před lety přišla jedna ze zastupitelek s návrhem, aby se zrušila zahrádkářská kolonie ve Staré Boleslavi a pozemky se změnily na stavební, které by poté město mohlo draze prodat. Tehdy jsem se v tisku bouřil a zastával se lidí, kteří z úhoru vlastní mnohadesetiletou prací udělali kvetoucí zahrádky. Tentýž postoj zachovávám i nyní.

V případě, že by směna pozemků a výstavba Kuflandu jinde než na vlastním pozemku znamenala zrušení byť jen jediné zahrádky, budu hlasovat proti této směně. Vím totiž, na rozdíl od onoho člověka ze sídliště, co zahrádky pro zahrádkáře znamenají.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.