Město očima nezávislého člověka

Jak může město změnou územního plánu znehodnotit soukromý majetek

31.07.2014 14:32

Před pár dny jsem získala zajímavé informace a písemnosti související s aktualizací ÚP našeho města.

V koncepci nového ÚP je navrženo mnoho změn. O některé požádali přímo vlastníci nemovitostí, některé navrhlo a zařadilo samo město.

Po listopadové revoluci jsem byla přesvědčená, že vlastnická práva jsou našim právním řádem hájena. Důkazem toho byly restituce majetku a i tolik diskutované restituce církevního majetku, které na poslední chvíli, před ukončením své vlády,  protlačila TOP 09 a ODS. Domnívala jsem se proto, že není možné, aby město navrhlo bez vědomí vlastníka nemovitosti v ÚP změnu, kterou mu znehodnotí jeho majetek a znemožní mu s ním svobodně a dle svého uvážení nakládat. Bohužel jsem se spletla.

Představte si, že jste vlastníkem lesního pozemku o výměře cca 1400 m2 v  lukrativní části Staré Boleslavi. Protože váš les navazuje nebo lépe řešeno splývá s obytnou zástavbou rodinných domů, dá se předpokládat, že se pozemek v blízké době změní na stavební parcelu. Požádáte proto o vynětí pozemku z lesního půdního fondu. Město tuto změnu odsouhlasí, změna proběhne a vy za to zaplatíte nemalé peníze. A najednou, po necelých dvou letech od této změny čistě náhodou zjistíte, že v novém ÚP je váš pozemek městem navržen jako veřejná zeleň.

To, co jsem uvedla ale není teorie, to je realita.

Když majitel nemovitosti tuto skutečnost náhodou zjistil, podal IHNED (leden 2014) písemnou námitku. Dnes je 31.7.2014. Písemnou odpověď stále ještě neobdržel!

Možná si někdo řekne, že je hezké, jak město myslí touto změnou v ÚP, na své občany. Pokud by to platilo, tak by se tak ale mělo chovat i v jiných případech.

Připomeňme si v krátkosti celou anabázi kolem Kauflandu. Nejprve měl stát pod nemocnicí. Protože ale pozemek investora nesplňoval regulativy pro tak velkou stavbu, někdo vymyslel, že město investorovi půjčí svoje sousední pozemky, aby se pro stavební řízení regulativy splnily, a po dostavbě OC se městu jeho pozemky zhodnocené investorem na veřejnou zeleň vrátí.

Hezký podvod, že? Město názorně předvedlo jak obejít vlastní pravidla.

Když se zvedla vlna nesouhlasu obyvatel sídliště se stavbou OC, od záměru se ustoupilo a došlo ke známé výměně pozemků mezi městem a investorem. Že se při tom zničí téměř jediná zeleň v Brandýse, zahrádkářská kolonie, nikoho z města nezajímalo.

A mohu uvést i další příklad – zrušená zeleň u BSS.

ÚP je mocná zbraň každého města. Proč tedy již dříve naše radnice nenavrhla v ÚP veškeré pozemky pod nemocnicí jako veřejnou zeleň? Nikdo by tam pak nemohl nic stavět a město by v takovém případě ani nemuselo za 38 mil. část pozemků kupovat.

Tak se ale v našem městě neuvažuje. Místo toho někdo vymyslí, že v lese bude veřejná zeleň a tak se sebere občanovi 1400 m2 a je úplně jedno, že je tím majitel pozemku značně poškozen, protože se mu tím majetek znehodnotí. Přitom do lesů je každému vstup povolen. Do lesa chodíme na houby a na procházky a nikdo, pokud se chováme slušně, nás z lesa nevyhání.

Nevím, jestli ten nebo ti, kteří změnu do ÚP navrhli, se byli na místě podívat. Asi ne,

protože kdyby tuto lokalitu viděli na vlastní oči, pak by každému muselo dojít, že na veřejné prašné komunikaci, která ústí do lesa bezprostředně za rodinnými domy, stačí umístit pár laviček a odpadkových košů. Na tuto lokalitu, která je přímo součástí lesa,  se nedá brát stejné měřítko jako na nově vzniklé nebo vznikající okrajové části jak v Brandýse, tak ve Staré Boleslavi, kde je naopak požadavek na veřejnou zeleň nutný.

Pevně doufám, že zvítězí zdravý rozum a tato nesmyslná změna s negativními dopady na soukromý majetek, nebude zastupiteli našeho města odsouhlasena. 

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.