Město očima nezávislého člověka

Jak se likviduje nepohodlný kritik města

07.12.2012 12:19

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) nařizuje zastupitelstvu města zařídit dva výbory podléhající pouze nejvyššímu orgánu samosprávy města či obce, a to kontrolní a finanční výbor. Do obou výborů nominují své zástupce, a nemusejí to přitom být pouze zastupitelé, všechny politické subjekty v zastupitelstvu. To pak o jednotlivých kandidátech hlasuje, takže se většinou stává, že koalice si do těchto velice důležitých výborů nepustí nikoho, kdy by jí příliš viděl pod prsty a povolí tam jenom ty, a to i z opozice, kteří splňují předpoklad loajality.

Zcela jinak to je v případě odborných komisí. Ty jsou poradním orgánem rady města a jenom ona pak  jmenuje, ale i odvolává jednotlivé členy komisí. Tyto komise jsou většinou tvořeny odborníky v dané tématice, kterou se ta či ona komise zabývá. Usnesení komisí pak rada města může, ale také nemusí vůbec brát na zřetel. Tak zní zákon.

V komisích pracuje povětšinou valná většina členů z řad občanů města – odborníků. Rada města si přitom do kterékoliv komise může dosadit koho chce a zároveň odvolat koho chce. Při odvolávání členů komise je nejčastějším důvodem mizivá účast člena komise a nepodílení  se na její práci. Přitom však i takový člen komise, který se jednání vůbec nezúčastňuje, má právo na finanční odměnu. Sice malou, ale má. Nelze se proto divit, když takového člověka rada z komise odvolá.

A to se přesně stalo při minulém jednání rady města. Na návrh místostarosty Nekvasila byl odvolán ze sportovní komise pro neúčast Radek Kundrát (ODS). Pro stejný důvod byl radou města odvolán z dopravní komise Ludvík Gottfried, který kvůli práci na ministerstvu na jednání komise též nedocházel. V obou těchto případech rada města rozhodla správně.

Jenomže rada města zároveň odvolala z dopravní komise i Jaroslava Peldřimovského, nominovaného ČSSD a na jeho místo jmenovala ředitele městské policie Rendla, který  ovšem měl právo se jednání komise účastnit, i když pouze z hlasem poradním.

U Jaroslava Peldřimovského však šlo o naprosto jiný důvod odvolání. Jednání komise se pravidelně účastnil, přinášel různé návrhy na zlepšení  dopravy ve městě a byl  aktivním a platným členem komise.

Dle mých informací z několika zdrojů, odůvodnil místostarosta Nekvasil jeho  odvolání na doporučení dopravní komise. Lež! Nic jiného nežli lež! Na všech jednáních dopravní komise se nikdy neřeklo ani slovo o tom, že by panovala nespokojenost s prací Jaroslava Peldřimovského. Ani předseda komise proti jeho práci nikdy nevznesl jedinou připomínku a dva dny po zveřejnění zápisu z jednání rady města, o tom, že byl Peldřimovský odvolán, nevěděl.

Důvod je zcela jiný. Jaroslav Peldřimovský nešetřil kritikou místostarosty Nekvasila a vedení města, především co se týče způsobu práce na rekonstrukci autobusového náměstí a okolí, nadměrně zatěžovaného provozem autobusů. Psal e-maily se žádostmi, aby byla sjednána náprava, aby autobusy opravdu využívaly již hotové odstavné plochy a nejezdily po ulici J. Truhláře.

Uvedl dokonce, že informace v městských listech týkajících se právě nádraží neodpovídaly pravdě a byly zavádějící. Psal a fotil, a také posílal, maily o tom, jak se řidiči chovají a většina e-mailů směřovala právě na místostarostu Nekvasila. Tady vidím důvod, proč byl Jaroslav Peldřimovský z komise odvolán, takto se likvidují nepohodlní kritici, prostě se odvolají a odstřihnou od informací, skutečnosti a pravdy.

Očekávám, že v dohledné době mne postihne stejný osud jako Jaroslava Peldřimovského. I já jsem kritikem, a velkým, rady města, jeho vedení a v neposlední řadě i místostarosty Nekvasila, jehož autoritářský a generálský přístup k problémům města, nemá s demokracií vůbec nic společného.

Jenomže já, na rozdíl od Jaroslava Peldřimovského, jsem zastupitel a ze zákona mám právo na poskytování veškerých informací, takže mým odvoláním z komise by místostarosta vůbec nic nevyřešil, jenom by se opět ukázal v pravém světle.

Na příštím zasedání zastupitelstva 10. prosince vznese MO ČSSD proti odvolání Peldřimovského ostrý protest. Sice nevěřím, že by došlo k nápravě, ale vyjádření opoziční strany v zastupitelstvu přece musí být slyšet.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.