Město očima nezávislého člověka

Jak se vytunelovala brandýská nemocnice

14.01.2011 17:19

V době, kdy končily okresy, přešel tehdejší OUNZ Brandýs do vlastnictví kraje. V té době již bez polikliniky v Brandýse, kterou již dříve zprivatizovali zde působící lékaři, ale patřil jí dům na náměstí, ředitelská vila, budova zdravotního střediska v Čelákovicích, budova někdejšího okresního archívu v Nehvizdech, provizorní budova rehabilitace, pozemky okolo nemocnice – zahrada a 20.000 m2 pozemků bývalého zahradnictví. Nemocnice přešla, včetně majetku, pod správu Kolínské nemocnice a.s., kde byl předsedou představenstva někdejší ministr zdravotnictví za ODS a tchán dalšího vlivného poslance této strany Petra Tluchoře, který byl Bendlovým kamarádem, Luděk Rubáš.

Kraj se rozhodl, že prodá celkem jedenáct nemocnic

V roce 2007 rozhodl kraj, pod vedením hejtmana Petra Bendla, že bude privatizovat část krajských nemocnic včetně brandýské. V té době již byl z majetku nemocnice vyveden dům v Nehvizdech, o který marně usiloval městys Nehvizdy, zůstal v majetku Kolínské nemocnice a.s. Později byl v držbě prodán za 5,5 milionu. Kam přišly peníze je zřejmé. Krátce před plánovanou privatizací brandýské nemocnice vznikla firma PP Hospitals Dačice, některé prameny uvádějí, že tomu bylo tři neděle před samotnou privatizací. Ta koupila nemocnici za cenu 7,75 milionu korun včetně veškerého, stále ještě značně velkého, majetku a vnitřního vybavení. Dluh nemocnice tehdy činil 35 milionů korun. V privatizační smlouvě se uvádělo, že noví majitelé musejí po pět let zachovat všechny stávající primariáty a nesmí se prodávat majetek a musí být uhrazen dluh.

Existoval však dodatek, veřejnost ho neznala

Jenomže krátce po podpisu privatizační smlouvy už existoval dodatek smlouvy, který tyto dvě podmínky rušil. Dodatek nebyl veřejně znám a byl pod ním podepsán Luděk Rubáš. V témže roce, tedy v roce 2007, byl prodán objekt zdravotního střediska v Čelákovicích za 3 miliony korun a dům na náměstí za 2,6 milionu korun. (V současné době je tento dům ve vlastnictví paní Jiříkové z Brna. Je zajímavé, že společník Radka Kundráta se jmenuje také Jiřík a máme svědecky zjištěno, že nájem vybírá právě Radek Kundrát.). V roce 2008 koupila nemocnici firma Mediagroup Martina Vojtíška. Ta prodala městu 20.000m2 pozemků za 38 milionů korun. Na tyto pozemky, které jsou označeny v územním plánu jako ostatní plocha – zeleň, existuje znalecký posudek na cenu, jaká je obvyklá u stavebních pozemků. A vilu za 5,6 milionů korun si ponechala, ale již mimo jmění nemocnice. V současné době tento dům odkoupila zpět firma Clear´s Group, která stoprocentně vlastní firmu PP Hospitals, peníze šly pravděpodobně opět Martinu Vojtíškovi.

Oproti privatizační smlouvě se činnost nemocnice omezila

Firma PP Hospitals, kromě vyvedení majetku z nemocnice, razantně omezila zdravotní péči, zrušila lůžkové oddělení na chirurgii, interně a jednotce intenzivní péče. Středočeský kraj jí za to udělil pokutu ve výši 10 milionů korun, která uhrazena nebyla. (Tuto informaci potvrdil při osobním jednání současný ředitel nemocnice Kadlec). Firma Mediagroup, jejímž mluvčím byl Tomáš Cikrt, navýšila dluh nemocnice z původních 35 milionů na současných 75 milionů korun, vůbec neplatila dodavatelům ( více než dvěma stům, informace od současného ředitele) a navíc nesplácela dluh na kontokorentním účtu ve výši deset milionů korun. ( I tuto informaci potvrdili noví vlastníci nemocnice). Mám k dispozici i dvě úvěrové smlouvy u dvou různých bank. U jedné z nich je zástavní právo na deset milionů korun, u druhé na pět milionů korun. Z uvedených faktů zcela jasně vyplývá, že jak firma PP Hospitals, tak Mediagroup působily v nemocnici pouze za účelem zcela jasného vytunelování, i když se orgánům činným v trestním řízením tunel prokázat nepodařilo. Zatím.

Nová firma se snaží opět získat nemocnici renomé

 Současný majitel nemocnice, firma Clear´s Group má tudíž co dělat, pokud chce z brandýské nemocnice vytvořit prosperující zdravotnické zařízení sloužící především lidem z města a okolí, vždyť spádová oblast pro nemocnici čítala kdysi na šedesát tisíc lidí. O osud nemocnice se budu i nadále intenzivně zajímat.

Zpět
Zavřít okno

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.