Město očima nezávislého člověka

Je cosi shnilého v městě Brandýském

23.01.2014 11:32

(Komu vadí ředitel?)

O tom, že vedení města na své občany příliš ohledu nebere, se všeobecně ví. Například při nechuti postavit se tvrdě a otevřeně proti otevření další pískovny, jejíž provoz, stejně jako nárůst počtu kamionů, by lidem ve Staré Boleslavi významně zhoršil kvalitu života. Totéž však platí ve školství. Konkrétně o dlouhodobé situaci v ZŠ a MŠ Palachova. Tam to totiž vypadá, že se kdosi cpe na místo ředitele. A protože ředitele jmenuje a odvolává rada města, v celé záležitosti má zřejmě prsty někdo z jejích členů.

Po zveřejnění článku v BN a především reakcí rodičů dětí z této školy, z nichž jsem jeden e-mail zveřejnil, se mi ozval i ředitel školy Palachova Jaroslav Kindl. V rámci naprosto nezkreslujících informací uvádím doslovné znění jeho e-mailu.

 

Dne 20. ledna mi přišel tento mail:

„Paní Coufalová,

Se školskou radou při naší škole je to nějaké zamotané, dost dobře tomu nerozumím. V prosinci 2013 jsem požádal (opakovaně) pana Jadrníčka, předsedu ŠR, o zápis z jednání ŠR ze dne 20. 11. 2013. Na tomto jednání členové ŠR odsouhlasili (na návrh některého/některých z nich) návrh na mé odvolání, a to poměrem hlasů 3:2 (chyběl p. Javůrek). Tento návrh předali RM.

Současně s žádostí o zmiňovaný zápis jsem pana předsedu Jadrníčka požádal též o Jednací řád školské rady a zároveň jsem oznámil, že jsem v souvislosti s konáním ŠR požádal o právní ochranu své osoby.

A začaly se dít věci! Pan Jadrníček mi prostřednictvím e-mailu oznámil, že na členství ve ŠR rezignovala dne 15. 12. 2013 Mgr.V. Jakubová a k 16. 12. 2013 i on sám, s tím, že písemnou formu obou žádostí o ukončení členství ve ŠR předá v nejbližší době. V dalším e-mailu mi p. Jadrníček oznámil, že žádost o ukončení členství ve ŠR podala k 17. 12. 2013 také Mgr. J. Rychová.

K dnešnímu dni, tj. k 20. lednu 2014 jsem od p. Jadrníčka (ani od nikoho jiného) neobdržel jediné písemné prohlášení o vzdání se funkce člena ŠR. Neobdržel jsem ani požadovaný zápis z jednání ŠR ze dne 20. 11. 2013 či Jednací řád ŠR. Níže jsem si dovolil zkopírovat podstatnou část posledního e-mailu, kterým reagoval p. Jadrníček na mou opakovanou žádost o poskytnutí výše uvedených dokumentů.“

Poté následovala zvýrazněná okopírovaná část e-mailu řediteli školy J. Kindlovi od pana Jadrníčka. Cituji doslova:

„Bohužel, patrně nebudu moci Vaší žádosti v nejbližší době vyhovět. Nebyl jsem dosud, ani původní, ani stávající školskou radou pověřen, Vám požadované dokumenty, tedy zmíněný zápis ani jednací řád, poskytnout. Nyní už nic z toho vlastně ani nemám k dispozici. Samozřejmě jsem ihned zbylé členy školské rady o vašem minulém požadavku informoval a nyní je přikládám do kopie, aby byli neprodleně informováni. Vzhledem k tomu, že již nejsem členem školské rady a nemohu ani nyní rozhodnout sám, poprosím Vás, abyste se případně obracel přímo na ně.

Možná se Vám k tomuto problému rovnou vyjádří, třeba v reakci na tento e-mail.“

Takto zněla okopírovaná část e-mailu, dnes již bývalého, předsedy školské rady pana Jadrníčka. A e-mail ředitele školy J. Kindla pokračoval. A opět jej uvádím doslova:

 

„Co k tomu dodat?

Kdo se tím vším skrývá? Jaké byly pravé pohnutky členů ŠR, kteří zvedli ruku pro podání návrhu na odvolání ředitele školy? Kdo vůbec s tímto návrhem na jednání ŠR přišel? Jakými důvody členové ŠR podpořili svůj návrh na odvolání ředitele školy?“

 

A e-mail pokračoval. Uváděl se v něm další dopis pracovnici radnice Coufalové. Opět je zveřejněn v plném znění:

„Paní Coufalová, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu na Váš dotaz zareagovat asi jako chytrá horákyně: ve školské radě při naší škole došlo – nedošlo ke změně, předseda je – není, členky ŠR za pedagogy jsou – nejsou. Opravdu nevím. Jakmile obdržím hodnověrnou informaci v zákonem předepsané formě, podniknu neprodleně příslušné kroky stran doplňujících voleb a budu Vás informovat.

Srdečně zdravím a přeji vše dobré.

Slávek Kindl

ZŠ a MŠ Brandýs n.L. – St. Boleslav

Palachova 337“

 

Toto vše mi e-mailem od Jaroslava Kindla přišlo. Okamžitě jsem řediteli školy poslal e- mail s dotazem: „Dobrý den, pane Kindle. Díky za Váš e-mail, který jste mi poslal. Mám dotaz, mohu vše zveřejnit? Jinak, po zjištění všech faktů, stojím na vaší straně.

S pozdravem

V. Kapal“

 

Ještě týž den, tedy 20. 1. 2013 mi přišla od ředitele školy Jaroslava Kindla odpověď:

„Dobrý večer, pane Kapale,

určitě můžete. Dlouho jsem mlčel, na nic a na nikoho nereagoval. Byl jsem relativně klidný, neboť jsem nic neprovedl. Nejsem darebák ani uličník, profesionální jednání s klienty (rodiči, žáky) i zaměstnanci školy je mou prioritou. Nepodlehl jsem nemalému tlaku, který na mou osobu byl a stále ještě je vyvíjený. V prosinci jsem dospěl k názoru, že má nečinnost v tomto směru nahrává některým lidem. Uvědomil jsem si, že spoléhání se na soudnost a zdravý rozum ostatních nezainteresovaných není v dané chvíli tou správnou volbou, a začal jsem konat.

 

To, co jsem uvedl v odpovědi na dotaz paní Coufalové, to je však pouhý vršek ledovce, podkladů připravených k předání mému právnímu zástupci stvrzujících cca rok a půl trvající tlak, je více. Nechci však vyvolávat zbytečný rozruch ani nějakou senzaci, není mi to vlastní.

Děkuji Vám za vaši podporu, vážím si toho.

Se srdečným pozdravem

Slávek Kindl“

 

Co dodat? V případě ZŠ a MŠ Palachova jsem byl zpočátku pouze nestranný zpravodaj událostí dějících se na škole. Poté, co mi byl doručen promptně, vyčerpávající a otevřený vysvětlující dopis, začal jsem se pomalu klonit na stranu ředitele školy. Osobně se vůbec neznáme, nikdy jsme se ani neviděli, bylo to pouze na základě faktů.

 

Potom však, na základě dalšího článku v BN, co mi přišly e-maily od rodičů žáků z této školy a jeden z nich byl zveřejněn, bylo mi naprosto jasné, že se opět jedná, v našem městě tak obvyklou, sviňárnu. Takže jsem se plně postavil na stranu ředitele školy J. Kindla.

 

A co s tím? Obracím se na čtenáře BN, rodiče dětí z Palachovy ZŠ a MŠ, pokud chcete, aby ředitelem školy zůstal J. Kindl, neváhejte a podpořte jej. Třeba e-mailem na radnici nebo i na mou adresu. Budou zveřejněny a tím bude vyvíjen na radu města ze strany veřejnosti tlak, aby se zachovala spravedlivě.

 

Jak to vše vypadá, opět se jedná o snahu jakéhosi kamaráda těch mocných získat lukrativní post, a to je svinstvo! A já nemám svinstva rád, bytostně je nesnáším.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.