Město očima nezávislého člověka

Je podepsána smlouva s Káraným na dodávky pitné vody

10.02.2015 10:37

Je sice fakt, že město čerpá pitnou vodu z vlastních vrtů, a to z prameniště Na Praporci a u Motorletu, ale zároveň je fakt, že se tyto podzemní vodní zdroje tenčí. Dalo se to očekávat. Již před několika lety jsem uváděl v novinách a upozorňoval, že povolením těžby písku na kopci v lese, na místě někdejší lesní školky v katastru obce Předměřice, kde se nachází rozdělování vodotečí, dojde v oblasti Staré Boleslavi k rapidnímu úbytku spodní vody. Tehdy mi jakýsi hydrolog, se kterým jsem tato místa obcházel, tvrdil, že se mýlím a že k žádnému poklesu spodní vody nedojde.

Těžba se povolila, těžař, jednalo se o Jampílka, salámovou metodou dosáhl u příslušných úřadů povolení těžby i pod hladinu spodních vod, prakticky až do hloubky, kam mu stroje dosáhnou a lidem ve Staré Boleslavi poklesla voda ve studních natolik, že si je museli nechat prohlubovat. Některým zmizela voda ze studní natrvalo. A to proto, aby těžař vydělal, co nejvíce. Město tehdy sice protestovalo, ale jen tak, aby se neřeklo.

Předtím, nežli se na kopci začalo těžit, odebírala firma spravující městský vodovod ze čtyř vrtů u Praporců a tří u Motorletu většinu potřebné vody pro město. U Praporců se jednalo o 17 litrů za sekundu, u Motorletu o něco méně. Jakmile se těžba dostala pod úroveň hladiny spodní vody, mocnost vrtů se rázem snížila, takže bylo a je stále více, nutno nakupovat pitnou vodu z Káraného, a to ve stále větším množství.

Pro zachování platné legislativy muselo město nyní projednat a podepsat Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů, kterou jsou povinni vlastníci na sebe napojených vodovodů (Jedná se o vodovod, kterým odebírá město vodu z Káraného) uzavřít dle § 8 odst.3. zákona č. 274/2001/Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dohodu. Cílem této dohody je zajištění kvalitního a plynulého zásobování vodou vlastníky vodovodu, v tomto případě města.

Tato dohoda opravňuje provozovatele vodovodů a kanalizace společnost Stavokomplet podepsat smlouvu o dodávkách pitné vody s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., tedy s Káraným, ve které budou upraveny technické podrobnosti dodávek pitné vody do města. Tato dohoda bude podepsána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028. V tomto období by tak měla být zajištěna plynulost dodávek pitné vody a nemělo by docházek k žádným výpadkům.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.