Město očima nezávislého člověka

Je předem připraven dodatek úvěrové smlouvy

18.10.2013 11:17

Již dne 9.10., tedy dvanáct dní před konáním pracovního zasedání zastupitelů, na svém jednání rada města přijala a odsouhlasila, pravda, jeden radní se hlasování zdržel, i dodatek k úvěrové smlouvě, kterou chce rada města se zastupiteli projednávat. Z toho vyplývá, že vše je již předem připraveno, dohodnuto ať se to komu líbí či nelíbí.

A co se v dodatku objeví? 1/ Zřízení nového zástavního práva na nemovitosti v majetku města. 2/ Vyjmutí termínovaných vkladů a jejich vypořádání. 3/ Posunutí termínu mimořádné splátky z října na listopad letošního roku. 4/ Nová pevná úroková sazba 2,8 % p.a. Původní úroková sazba činila 7,25 %.

Tento dodatek bude muset zastupitelstvo, stejně jako výběr banky a konečnou cenu za úvěr, schválit zastupitelstvo na veřejném zasedání. Stejně jako výběr banky, je již dohodnut i tento dodatek a jeho schválení koalicí je pouhou formalitou.

Tím netvrdím, že rada města vypracovala špatný plán přeúvěrování rekonstrukce topných kanálů, jenom mi vadí způsob. Zastupitele postaví před hotovou věc a těm pak nezbývá nežli zvednout ruku. Nevím, zdali se má ruka ocitne nad hlavou. Ne pro konečný výsledek, ale jako nesouhlas proti postupu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.