Město očima nezávislého člověka

Je vybrána firma na těžbu dřeva v Houštce

18.02.2013 12:01

Na návrh odborníka město vypsalo výběrové řízení na firmu, která by v lesoparku Houštka kácela označené stromy.

Ve výběrovém řízení bylo osloveno celkem sedm firem – zápis je uváděl všechny, z nichž čtyři firmy zaslaly nabídku. Výběrová komise poté vybírala nejvýhodnější nabídku, a tou byla nejvyšší cena, kterou by město obdrželo za vytěžené a firmou prodané dřevo. Výběrová komise ve složení: Petr Dvořák, Karel Rokyta a František Moravec, který stromy posuzoval a označil, měla tentokrát velice lehkou úlohu.

Kvalifikační předpoklady k těžbě splnili všichni čtyři uchazeči, takže jediným kritériem byla cena dřeva za 1 m3. Nejvyšší nabídku zaslala firma Jindřich Bursík, zahradnické služby, a to 289 Kč bez DPH za 1 m3 dřeva. Proto komise doporučila právě tuto firmu a rada města návrh akceptovala a uložila Ing. Karbanové z OŽP předložit starostovi města k podpisu smlouvu o dílo.

Vzhledem k tomu, že se cena dřeva, zásluhou opětovného rozmachu topení dřevem, neustále zvyšuje, prodává se na trhu tvrdé dřevo, tedy například buk, dub, akát či habr v průměru za 1.500 Kč/1 m3 a měkké dřevo, například borovice či smrk, za cenu 1000 až 1.200 Kč za

1 m3, je zřejmé, že i přes nabízenou cenu za 1 m3 dřeva městu, firma rozhodně neprodělá.

Rozsah těžby v Houštce byl stanoven odborným posudkem a z něho vyplynulo, že se bude jednat o poměrně rozsáhlou těžbu. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.