Město očima nezávislého člověka

Je známa firma na další rekonstrukci hasičárny

23.10.2013 11:05

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Změna užívání a stavební úpravy bývalé stanice městských hasičů ve Staré Boleslavi“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle paragrafu 38 zákona č. 137/2006 Sb. Již dříve bylo na objektu provedeno zateplení a výměna oken, tato veřejná zakázka se má týkat vnitřních stavebních úprav.

Městu došly celkem čtyři nabídky od oslovených firem ze seznamu rady města a všechny vyhověly kontrole úplnosti, posouzení kvalifikace a nabídky vyhovovaly všem předepsaným podmínkám. Hodnotící komise dne 25.9. 2013 stanovila pořadí dle nabídek podle výše ceny. Jedná se o ceny bez DPH.

Nejnižší nabídku zaslala společnost MAO a.s. z Kladna, která poslala nabídku ve výši 5.810.342 Kč. Rada města proto pověřila starostu města, aby s touto firmou podepsal smlouvu o dílo. Práce na vnitřních stavebních úpravách bývalé hasičárny by měly započít již nyní v říjnu a dokončeny ba měly být v září příštího roku.

OÚRPP též radě města navrhl pro výkon technického dozoru investora Sylvu Chmelovou, která na tento projekt zpracovala projektovou dokumentaci a podílela se na technickém dozoru již při zateplování budovy. Rada města s návrhem odboru souhlasila a za cenu 166 tisíc korun bez DPH s ní starosta města podepíše smlouvu. Uvedená částka bude vyplacena, pokud stavba bude trvat plánovanou dobu, tedy dvanáct měsíců. V případě, že doba stavby bude kratší, bude se částka za dozor snižovat. Podobné zakázky, až do výše 200 tisíc korun navrhuje objednávat samotný odbor, což se také v tomto případě stalo.

Rada města s návrhem OÚRPP souhlasila a do data 31.10 starosta podepíše obě smlouvy, tedy jak s kladenskou stavební firmou, tak i s technickým dozorem investora.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.