Město očima nezávislého člověka

Jedna firma a dvě zakázky, je to pravdu jen náhoda?

13.07.2013 10:41

Již před časem jsem uvedl, že město, na základě hlasování koalice, vstoupilo do projektu Město pro lidi, který je částečně hrazen i z evropských dotací.

Součástí tohoto, dle mého názoru naprosto zbytečného projektu, je i Zpracování komunikační strategie. A právě tato strategie se stala předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, kterou rada města oslovila dne 12.6. tři firmy. V zápisu z jednání rady města z počátku července však rada jaksi zapomněla uvést jména těchto firem i částky, které tyto firmy nabízely.

Dne 1.7. hodnotící komise, ve které se opakují stále stejná jména, otevřela došlé obálky od zmiňovaných tří firem a zjistila, že všechny firmy splnily veškeré zadané podmínky, takže žádná z nich nemusela být ze soutěže vyloučena a rozhodovala nejnižší cena.

Nejnižší nabídku zaslala firma Union Point z Prahy. Ano, opravdu se jedná o stejnou firmu, která bude městu, dle zápisu z minulého jednání rady města, spravovat městu za téměř deset tisíc měsíčně portál vzniklý na podporu Svatováclavské pouti www.savatovaclavskapout.cz., která se ovšem koná jednou za rok.

Tato firma si nyní vydělá další peníze za podobný nesmysl, a to za zakázku „Zpracování Komunikační strategie.“ Za toto zpracování dostane dalších 130.000 Kč, k čemuž je ovšem nutné ještě přičíst 21 % DPH.

V této strategii by se město, to znamená jak vedení města, tak i všichni úředníci, měli řídit pravidly komunikace s občany dle stanovených norem a jak se vůbec má město chovat. V podání současného vedení radnice by se měl projekt spíše jmenovat Jak lidem nic neříci a vše, co je možné utajit. Zápisy z jednání rady město o tom vypovídají dostatečně, nikdy nejsou informace podány tak, aby je veřejnost měla naprosto všechny.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.