Město očima nezávislého člověka

Jedna firma bude zastupovat město ve čtyřech akcích najednou

12.08.2014 11:06

Rada města odsouhlasila zastupování města při vybírání zhotovitele jednu firmu, konkrétně společnost Compet Consult Praha, zastoupenou M. Rycheckou při čtyřech akcích, dotovaných OPŽP.

Jedná se o tyto akce:

 

Zateplení a výměna otvorových výplní tělocvičny ZŠ Na Výsluní v Brandýse

Tatáž práce v MŠ Pražská v Brandýse

Tatáž práce v budově SDH v Brandýse

 Tatáž práce v budově ZŠ v Okružní ulici ve Staré Boleslavi.

Dle Příkazní smlouvy bude mít společnost za každou z vyjmenovaných akcí odměnu ve výši 72.600 Kč včetně 21 % DPH. Při těchto akcích, které se týkají naprosto stejných prací ve všech čtyřech případech a poměrně jednoduchých, si tak společnost přijde na celkovou částku 290.400 Kč.

Za tuto částku společnost zajistí výběrové řízení a vybere zhotovitele práce, ale naskýtá se otázka, zda se budou vybírat firmy na každou zakázku zvlášť, nebo se vybere jedna firma, která naprosto stejné práce provede u všech čtyř případů. Zápis z jednání rady města se podrobnostech tohoto výběrového řízení nezmiňuje. Navíc není zcela jasné, co je míněno výměnou otvorových výplní.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.