Město očima nezávislého člověka

Jedna firma, druhá smlouva

20.05.2013 14:30

Stejná společnost, tedy KEnergy s.r.o. Liberec, která bude zajišťovat zateplení hasičárny Brandýs, by měla zajišťovat i další akci. Starosta města seznámil radu města s návrhem na uzavření další smlouvy, tentokrát na akci Zateplení tělocvičny ZŠ Na Výsluní.

Opět se jedná o zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí. Firma ho zpracuje, za 45.000 Kč energetický audit, za 50.000 Kč projektovou dokumentaci a rozpočet a za dalších 30.000 Kč zpracuje žádost o přidělení dotace.

I v tomto případě, pokud by se podařilo dotaci získat, budou následovat další smlouvy na administraci dotace, výběr dodavatele a technický dozor investora, ovšem za další peníze. Rada města i v tomto případě rozhodla, že město uzavře s touto společností smlouvu za celkovou cenu 125.000 Kč.

Ani v tomto případě zápis neuváděl, na kolik korun předpokládaná stavby vyjde ani o kolik korun se bude žádat při dotaci.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.