Město očima nezávislého člověka

Jedna lokalita, dva posudky, dvě různé ceny

27.06.2014 09:43

Společenství Zápská 1640, které tvoří vlastníci bytů v domě se stejným popisným číslem, požádali písemně radu města o bezúplatný převod pozemků u jmenovaného domu. Za prvé by na některých z požadovaných pozemků měly vyrůst garáže, které investor Kauflandu slíbil vybudovat majitelům bytů, jako kompenzaci za zhoršené životní prostředí na své náklady a jako druhý důvod žádosti uvádělo Společenství Zápská ochranu soukromí po vybudování OC a velkého parkoviště.

Rada města tento bezúplatný převod neodsouhlasila a doporučila zastupitelstvu, aby její nedoporučení akceptovalo, což se koaliční většinou dvanácti hlasů také stalo. Důvodů bylo několik. Za prvé se jednalo o pozemky v ceně přes milion korun, za druhé nebyla žádost podaná dle všech pravidel. Bude však nutné další jednání, a to kvůli výstavbě jmenovaných garáží, které by investor OC měl převést do vlastnictví jednotlivých vlastníků bytů. Ti by pak měli, vzhledem k očekávanému přijetí zákona o totožném vlastnictví jak stavby, tak pozemku pod ní, pozemky pod garážemi od města odkoupit. Bude se též jednat o ceně.

Co však přítomné zarazilo, bylo vystoupení předsedy výboru Společenství Zápská 1640 Vlastimila Šruta. Uvedl, že vlastníci bytů nechápou, proč stejný odhadce stanovil cenu pozemků kolem jejich domu na 1.050 Kč za metr čtvereční, ale za pozemky sousedící, které byly součástí směny mezi městem a investorem OC byly ohodnoceny cenou 628 Kč za metr čtvereční. Z diskuze vyplynulo, že se opravdu jednalo o stejného znalce, který stanovil takto rozdílné ceny za metr pozemků. Proč tomu tak bylo, nebylo přítomným nijak vysvětleno.

Podle místostarosty Nekvasila byla cena 1.050 Kč stanovena jako první cena k jednání při eventuelním odkoupení vlastníky bytů pozemků pod garážemi a konečná cena se může od té původní lišit. Mohla by být nižší. Ale vysvětlení, proč jsou v jedné lokalitě jedním znalcem nasazeny na sousedící pozemky dvě ceny, se ani Vlastimil Šrut, ani ostatní přítomní nedozvěděli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.