Město očima nezávislého člověka

Jen za tři roky stál zámek více než dvacet milionů

05.12.2013 18:23

Počátkem roku 1991, tedy jen o dva měsíce později, co proběhly první svobodné volby po listopadu 89, začalo tehdejší zastupitelstvo usilovat o bezúplatný převod zámku do majetku města. Byl jsem u toho a mohu zodpovědně prohlásit, že jednání byla dlouhá a složitá. Tehdy, během zmiňovaných jednání, měli někteří zastupitelé poprvé možnost důkladně si prohlédnout celý zámek. Dřív nebyla šance. Osobně jsem si zámek prolezl velmi důkladně a jako jediný zastupitel jsem tehdy vlezl i do podzemních chodeb, důkladně jsem prohlížel i dřevomorkou sežrané krovy, popraskané nosné zdi, které byly spoutané silnými železnými obručemi, jako ve filmu Golem, aby se zeď nesesula. Zkrátka, všem nám tehdy bylo jasné, že zámek, aby se opět zaskvěl ve své neoddiskutovatelné kráse, spolkne ohromnou sumu peněz. Již o několik let později, stále však za trvání funkčnosti prvního polistopadového zastupitelstva, jsme začali usilovat o dotace. Byly přislíbeny, ale bylo nám již tehdy řečeno, že největší penzum prostředků bude muset vynaložit město.

Několik občanů v současné době projevilo zájem se dozvědět, kolik již vlastně zámek město stál. Pro usnadnění práce odpovědných lidí ve vedení města jsem nepožadoval veškeré náklady vložené do zámku od samotného počátku jeho rekonstrukce, ale zajímalo mne, kolik nás, občany města, stál zámek jenom v tomto volebním období. Tuto sumarizující částku se zastupitelé nikdy nedozvěděli, a proto jsem požadavek vznesl na veřejném zasedání.

A tady je výsledek. Místostarosta Nekvasil zaslal nejen mně, ale všem zastupitelům pouhý výčet částek, takže jsem se nedozvěděl, za co konkrétně byly jednotlivé částky vyplaceny, ale po pravdě řečeno, jsem to ani nepožadoval, takže s materiálem místostarosty Nekvasila jsem spokojen.

Výčet vynaložených prostředků se týká období od října roku 2010, tedy od doby funkčnosti tohoto zastupitelstva, do data 27. 11. 2013.

 

Říjen až prosinec 2010:

Z rozpočtu Odboru kultury a cestovního ruchu (OKCR) šla do zámku částka 152.050,64 Kč.

Z rozpočtu Odboru územního rozvoje a památkové péče (OÚRPP) činila částka 5.682.448 Kč. Z toho ovšem činila státní dotace 2.600.000 Kč.

V roce 2010 se ještě na kočárovně, o jejíž nákladnosti na rozpočet jsem se též zajímal, nepracovalo, tudíž nic neplatilo.

Znamená to, že z rozpočtu města šlo v tomto období  3.234.498,60 Kč a celkem stál zámek 5.834.498 Kč. Halíře již nepočítám.

 

Rok 2011:

Z rozpočtu OKCR šlo na zámek 1.556.589,50 Kč.

Z rozpočtu OÚRPP 3.244.099,35 Kč, z toho ovšem činila státní dotace částku 1.240.000 Kč

V tomto roce se připravovala rekonstrukce kočárovny a začaly na ní jít peníze. V roce 2011 to činilo 426.000 Kč

Z rozpočtu města tudíž šlo na zámek 3.996.688 Kč a celková částka vložená za tento rok do zámku činila 5.236.688 Kč

 

Rok 2012:

Z rozpočtu OKCR šlo na zámek 1.531.713,80 Kč

Z rozpočtu OÚRPP 2.981.060,03 Kč, z čehož činila státní dotace částku 420.000 Kč.

Náklady na přestavbu kočárovny tento rok činily 214.202 Kč

Z rozpočtu města bylo na zámek vyplaceno 4.306.975,83 Kč a celková suma za tento rok činila 4.726.975 Kč.

 

V roce 2013 byly částky určené pro zámek započítány pouze od počátku roku do dne 27. 11. 2013. A byly takovéto:

Z rozpočtu OKCR 1.528.197,98 Kč.

Z rozpočtu OÚRPP to byla částka 144.323 Kč.

Vzhledem k faktu, že státní dotace do města přicházejí vždy až ke konci roku, to podle toho, jak dopadl státní a krajský rozpočet, dotace na zámek ještě není započítána, protože ještě nepřišla, ale lze předpokládat, že ještě do konce roku nějaké státní peníze na zámek dorazí.  Zato se letos naplno rozjely stavební práce na rekonstrukci, osobně ji však nazývám přestavbou, a na rozpočtu to bylo znát. Do 27. 11. 2013 stála kočárovna 2.795.397,18 Kč.

To znamená, že městský rozpočet byl v tomto období lehčí o 4.467.918 Kč.

Zrekapitulujme si výdaje za období říjen 2010 až 27. 11. 2013. I s dotacemi za toto období stály práce na obnově zámku 20.266.079 Kč.

Vzhledem k faktu, že se zámek opravuje, rekonstruuje a obnovuje již řadu let, troufám si tvrdit, že obnova zámku stála již něco kolem sta milionů korun. Je fakt, že zámek je dominantou města, je i fakt, že je krásný a obnovu si zaslouží, je fakt, že mně osobně vynaložené peníze na zámek nebolí, otázkou ale zůstává, zda si totéž myslí i ti obyvatelé města, kteří dodnes nemají zavedenou kanalizaci a jezdí po uježděném poli namísto silnice. Další otázkou je, zdali tolik vynaložených prostředků přináší občanům města odpovídající užitek. Ale na tyto otázky si bude muset každý ze čtenářů Brandýských novin odpovědět sám.

Vladimír Kapal   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.