Město očima nezávislého člověka

Ještě jednou o Praporci a taky trochu o Probošťáku

02.04.2012 18:01

Do lesa Na Praporci chodili Staroboleslaváci po léta na houby, na procházky a nádherně se zde jezdilo na horských kolech. To vše platilo snad celé století. Jenomže už to neplatí a lidé mají, holt smůlu, žijeme přece v době, kdy peníze zmohou vše i proti právu. 

Ale vezměme si to od začátku. Přibližně před třemi, čtyřmi lety koupil podnikatel Sůva od Lesů ČR prostor střelnice na asfaltové holuby. Následovalo odkoupení klubovny od Myslivecké jednoty a začalo se plotit a plotit. A začaly problémy. K jednomu z majitelů nemovitosti se totiž nedostali popeláři, neměli se kde otáčet, vadil jim nový plot. A majiteli nemovitosti nezbylo nic jiného, nežli popelářům, potažmo městské službě obyvatelům, kteří si ji náležitě a nijak lacino platí, umožnit vjíždět a otáčet se na jeho soukromém pozemku. 

Rok poté, podnikatel Sůva zakoupil část lesa směrem ke známé Svobodově vile a okamžitě ho oplotil. A téměř současně začal útočit na majitele přilehlých nemovitostí, kteří mají jedinou přístupovou cestu ke svému majetku, tím že jezdí od Sojovické silnice, ale že cesta je vedena jako lesní pozemek. 

Pamětníci, a já se k nim již také mohu řadit, potvrdí, že touto cestou se jezdilo již před mnoha desetiletími, ještě v době, kdy vedle současné střelnice fungovala pískovna na kopaný písek. Ostatně i prostor střelnice je bývalou pískovnou. 

Majitelé nemovitostí začali pátrat jak to vlastně je. Měli a mají obavy, že by se také nemuseli dostat domů. A zjistili, že ještě v říjnu 2010 byl majitelem pozemku – cesty, stát. Právo nakládání s pozemkem měl podnik Lesy ČR, konkrétně správa Mělník.  A právě ona, v naprosté tichosti prodala podnikateli Sůvovi dne 23.11.2011 hned dva pozemky. Šlo právě o přístupovou cestu a další pruh lesa, kde se nacházejí památné duby. 

Další les byl podnikateli prodán dne 8.3.2012 s tím, že pozemky na něho byly převedeny jako nepotřebný pozemek. Nepotřebný? Les, plný nádherných stromů a nepotřebný? Nějaké podivné, není-liž pravda. 

Ale pokročme dále. Letos v únoru se u majitele jedné z nemovitostí Sůva zastavil a sdělil mu (mám to svědecky doloženo, to pro případ soudu), že se musejí o užívání cesty nějak dohodnout a že se mu ozvou právníci. Zatím se nestalo nic, zatím. 

Ale po krátké době začal nový majitel lesa a cesty přitahovat šrouby. Před nedávnem oslovil dalšího z majitelů nemovitosti vedle střelnice a sdělil mu, že mu dává dva měsíce na to, aby si zajistil jinou přístupovou cestu, pak že mu příjezd znemožní. Že by závora? 

Zákon však uvádí, že majitelé nemovitostí mají právo přístupu na svůj majetek a nesmí jim v tom nikdo bránit. O naprosto stejném případu byl pořad v ČT, kde bylo majiteli nemovitosti novým majitelem pozemku bráněno v přístupu k domu závorou. Případ nakonec řešil soud. A výsledek? Byť byl onen nový majitel pozemku finančně „silně za vodou“, soud dal za pravdu staršímu a nemajetnému majiteli domku a závora musela být odstraněna.

Že by i Praporec nakonec skončil u soudu? 

Ale jsou zde i další závažné souvislosti, které by neměly být opomíjeny. Právě tento člověk, který dělá lidem peklo na zemi, vyhrál výběrové řízení na městský rekreační areál u Probošťáku. Člověk, který znemožnil lidem chodit do nádherného a snad po staletí volně přístupného lesa na procházky, na houby či jezdit po překrásných lesních pěšinách cyklistům na horských kolech, velké množství z nich byly i děti s rodiči, neboť zde bylo bezpečno, má od města dostat do pronájmu rekreační areál, jediný, který lidé z města mají při ruce. 

V případě Praporce chce znemožnit lidem přístup ke svému majetku. Jeden z nich (všechna jména mám dispozici) užívá nemovitost minimálně deset let, druhý ještě o nějaký rok déle a třetí ho užívá více než patnáct let. Ale nejhůře by dopadl čtvrtý majitel nemovitosti, který ji v klidu užíval více než padesát let. Zdůrazňuji, více nežli půl století! 

A jak to asi, vzhledem k uvedeným faktům, dopadne s areálem u Probošťáku? Nestane i tam přesně to, co se nyní děje Na Praporci? Nestane se Probošťák místem pouze pro vyvolené VIP, podnikatele a různé zbohatlíky a lidé z města nakonec utřou nos?

To dnes nikdo neví. 

A právě vzhledem z tohoto úhlu pohledu a faktům o jednání a chování vítěze soutěže, by se měla rada města zaobírat Probošťákem ještě před tím, nežli podepíše nájemní smlouvu. Aby jednou už nebylo příliš pozdě! 

Přiložené fotografie dokumentují, jak se v dříve volně přístupném lese objevil plot a výstražné tabulky.

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.