Město očima nezávislého člověka

Ještě něco k parkování ve městě

12.09.2012 12:09

Na článek o způsobu výběru, komunikaci s občany a neexistenci informovanosti veřejnosti o placeném parkování ve městě, reagovalo na mou uvedenou e-mailovou adresu několik čtenářů. Nemá smysl zde zveřejňovat e-maily, které vyjadřovaly podiv či nesouhlas s tímto opatřením rady města, které nebylo konzultováno s obyvateli. Přišel však i jeden e-mail od čtenáře, který za zveřejnění stojí.

 

Dobrý den, pane Kapale,

Dovolil bych si k Vámi uvedeným skutečnostem doplnit toto, abyste měl celkový rozhled ohledně dění kolem parkování.

Zaujalo mne na jaře, proč je v tak jednoduché věci, jako je parkovací studie, oslovována fyzická osoba ze Slovenska, konkrétně z Banské Bystrice. A pomocí vyhledávače na mne vyskočila informace, že tato osoba byla v minulosti spojena s firmou, která také byla oslovena a která také nakonec zakázku dostala.

Z toho usuzuji, že oslovení určitých uchazečů bylo předem stanoveno tak, aby sice bylo osloveno několik firem, ale zároveň nehrozilo nebezpečí, že do hry vstoupí někdo nepovolaný. Další následná zakázka na vlastní parkovací systém je asi jen logickým krokem v celé věci.

Co je však pikantní je to, že studie na dopravní a parkovací situaci ve městě se zadala v době, kdy byly jednak uzavřeny mosty, jednak bylo rozkopané náměstí v Brandýse a celá doprava vypadala podle mne zcela jinak, než za standardních podmínek. Dle mého názoru je tudíž celá studie zcela k ničemu, respektive výsledky jsou zavádějící a neodpovídající budoucí realitě.

Místostarostu Nekvasila jsem tenkrát informoval o této záležitosti, on mi poděkoval, a to je tak asi vše. Celá záležitost na parkovací studii a změny parkovacího systému vyzněla tak, že přišla zvenčí a nikoli jako spontánní požadavek občanů.

A ještě jeden dodatek. Pohled na některá velice zanedbaná místa ve městě ve mně budí znechucení.

Prosím, v případě publikace, nezveřejňujte mé jméno.

Děkuji, Váš čtenář.

 

Jméno znám, ale plním vždy přání čtenářů

E-mail byl podepsán plným jménem, ale vzhledem k tomu, že naprosto vždy respektuji přání o zachování anonymity, i vzhledem k eventuelním potížím, které by mohly pisateli vzniknout, nebudu jméno uvádět i v tomto případě.

A teď několik poznámek k dopisu. Vážený čtenáři, máte naprostou pravdu, že požadavek na zpracování studie dopravní situace a dopravy v klidu, nevzešel z podnětu obyvatelstva. Firma City Parking Group s.r.o. sama před rokem a půl oslovila vedení města s dotazem, zdali by město nechtělo vyřešit dopravní situaci ve městě. Uváděla tehdy, že parkování, samozřejmě placené parkování, zařídila již před časem v nedalekých Neratovicích.

Vedení města, konkrétně starosta Ondřej Přenosil, tehdy zástupce firmy nasměroval na dopravní komisi a prezentace této firmy se sám i zúčastnil. Takže fakta: Nikdo z občanů města o vypracování studie nepožádal, nikdo z občanů města nechtěl mít parkování placené, šlo jen a jen o to, aby si firma vydělala.

Dopravní komise poté s firmou spolupracovala a vznesla i dotaz, jak a kdy firma získala informace o hustotě provozu. Bylo jí řečeno, že firma použila dopravní výzkumy zpracované ještě před uzavřením mostů. O rozkopaném náměstí tehdy firma ještě nevěděla, neboť ještě práce nezačaly.

Od samého počátku jednání o placeném parkování pro obyvatele města jsem se stavěl proti tomuto opatření. Bohužel při  hlasování dopravní komise jsem pro zdravotní indispozici nebyl přítomen, a tak byla radě města doručena zpráva, že komise je jednomyslně pro zavedení tohoto opatření.

Závěrem. Celá situace vznikla z popudu této firmy, o jejíž historii a současném stavu jsem již psal. Sama se na město dostavila a požádala o přijetí. Samozřejmě měla od samotného počátku jediný cíl, získat smlouvu o dopravní studii, vypracovat ji tak, že následné výběrové řízení vyhraje a získá zakázku a vydělá nejen na městu, ale i na jeho obyvatelích.

O jak finančně lukrativní zakázku jde svědčí i fakt, že za studii forma od města obdržela

300 tisíc korun a dle návrhu smlouvy na dva roky s umístěním parkovacích automatů, které město nebude kupovat, ale pouze pronajímat, obdrží dalších 1,2 milionu korun.

O tom, jak bude znít smlouva, co se týče rozdělení vybraných peněz od lidí mezi město a firmu, se ani obyvatelé města, ale ani zastupitelé, do dnešního dne nedozvěděli. Podle zkušeností a informací z Lysé nad Labem, kde si tato firma také chtěla vydělat na parkovném, však předpokládám, že na tom bude město opět hůře.

V Lysé nad Labem se proti odírání vlastních lidí radnicí občané postavili a firmu z města vykopli. Tam však, na rozdíl od našeho vedení města, tamní radnice svolala nejen mimořádné zastupitelstvo s jediným bodem, ale uspořádala i několik veřejných debat s občany, neboť by se to citelně dotýkalo všech. U nás se nic podobného nestalo. Asi proto, že máme ve vedení města jinak smýšlející lidi.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se bude  konat 24. září od 17 hodin na brandýském zámku. Budu chtít do programu zařadit i bod – placené parkování. Předpokládám však, že můj návrh koalice včetně dvou zrádců vlastních stran, nepřijme, jako obvykle, a tak se k tomuto tématu vyjádřím v diskuzi, kterou mi vedení města ze zákona nemůže zakázat.

Placené parkování pokládám za zhůvěřilost a situace, kdy si mimoměstští řidiči na veřejných parkovištích odstaví svá vozidla a odjedou do zaměstnání, lze přece vyřešit jinak, nežli odíráním vlastních lidí.

Uvidíme, jak se k této otázce postaví zastupitelé, ale i přítomná veřejnost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.