Město očima nezávislého člověka

Ještě několik vět ke kinu

03.01.2014 10:37

Okamžitě po zveřejnění článku o prezentaci digitálního promítacího zařízení v brandýském kině, reagoval na něj čtenář Brandýských novin mailem.

Uvedl, a cituji několik výňatků z mailu, následující: „Před Vánoci jsem se zúčastnil vystoupení žáků 3 ZŠ v Brandýse v kině. Kino bylo přeplněné, diváci stáli i po obou stranách hlediště a děti musely stát ve skupinkách na chodbě. Po skončení vystoupení trvalo velmi dlouho, než se kino vyprázdnilo. Protože jsem seděl v přední části kina, můj odchod trval velice dlouho a já si při čekání uvědomil, že vlastně v kině neexistují nouzové východy, které by umožnily včasný a rychlý odchod diváků do bezpečí v případě nouze.

Neznám platné předpisy, ale domnívám se, že by nouzové východy z kina měly být při případné rekonstrukci kina zohledněny. Můj osobní dojem z tlačenice při východu z kina byl velice nepříjemný.“ Tolik z dopisu čtenáře.

Vzhledem k tomu, že nemám zplnomocnění zveřejnit jeho jméno, neuvádím jej, ale v redakci je i s adresou k dispozici.

Jeho názor mne velice zaujal, ačkoliv jsem byl při různých akcích v kině několikrát, ani já si nevšiml, kde jsou, pokud vůbec jsou, nouzové východy ze sálu a z kina jako celku. Domnívám se, že by měly být natolik zřetelně a viditelně označeny, aby v případě například požáru, lidé naprosto jasně věděli, kudy utíkat. Spousta mrtvých po celém světě, jak o tom informují média, je nutnost nouzových východů, velice zřetelně a jasně vyznačených, zcela zřejmá.

Proto se domnívám, že namísto nákupu digitální promítačky filmů městem, by se rada města měla spíše zabývat bezpečností návštěvníků kina. A pokud nouzové východy v kině jsou, byť jsem se jich nevšiml, měly by být zřetelně označené. Například tak, jako tomu je ve všech nákupních centrech, kde jsou piktogramy nouzových východů jasné a zřetelné a každý si jich všimne.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.