Město očima nezávislého člověka

Již je schválena výzva na nové stránky města

13.12.2013 12:37

Rada města, na základě svého rozhodnutí, projednala a schválila výzvu k podání cenových nabídek oslovených firem z radničního seznamu na veřejnou zakázku malého rozsahu „Webové stránky města.“

Zatímco některá města, například Černošice nebo Semily, ale i mnoho dalších, všechny výzvy umístí na elektronické tržiště, tedy na internet, takže se veřejné soutěže, v pravém smyslu slova, může opravdu zúčastnit každý, naše rada města tvrdošíjně trvá (proč asi?) na oslovování firem ze svého neveřejného seznamu. Tím pádem se do veřejné soutěže nemůže odborná veřejnost zúčastnit celá, ale pouze „vyvolené“ firmy, které soutěží mezi sebou.

Tentokrát bylo osloveno celkem pět firem. Jsou to:

DPG s.r.o z Prahy Holešovic

Galileo Corporation s.r.o. z Chomutova

Webhouse s.r.o. z Prahy Modřan

QCM s.r.o. z Brana Kohoutovic

a Digital Solutions s.r.o. z Pardubic

Kromě těchto pěti firem nemá žádná z dalších firem zabývajících se touto problematikou šanci se soutěže zúčastnit a zakázku získat, a to ani firmy z města. Znám přinejmenším tři firmy z města, které se touto problematikou zabývají, ale šanci nedostanou.

Navíc, u měst, která k elektronickým formám na veřejné zakázky přistoupila, se cena všech zakázek v průměru snížila o 30 %. Tak to alespoň uvádějí na svých stránkách.

Termín, do kterého mohou oslovené firmy nabídky podávat, byl stanoven na datum 15. 1. 2014. Rada města již jmenovala i hodnotící komisi. Jsou v ní: J. Nekvasil, I. Janák, P. Braný, O. Kovanda a M. Míková. Náhradníky pak jsou: O. Přenosil, R. Beldík, D. Margeta, J. Katuš a P. Fialová.

Komise se sejde dne 22. 1. 2014 (tedy jistě nikoliv 22. 1. 2013, jak je uvedeno v zápisu) a uložila I. Janákovi, vedoucímu odboru IT a členu komise, výsledky předložit na nejbližším zasedání rady města, po datu jednání komise a po vyhodnocení výsledků.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.