Město očima nezávislého člověka

Již je znám i technický dozor na bezpečnost bastionů

12.11.2014 09:36

Před nedávnem vybrala rada města po opakovaném a v neveřejném řízení firmu, která by měla provádět práce na zakázce „Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu bastionu a svahů v areálu zámku v Brandýse.“ Nyní vybrala rada města společnost, která bude tuto akci zajišťovat, jako technický dozor.

Obeslala tři firmy ze svého neveřejného seznamu, konkrétně obeslala tyto osoby: J. Kotěšovec, Praha, D. Andrejs, Nymburk a P. Veselý, Zápy. Dle došlých nabídek hodnotící komise doporučila radě města Jana Kotěšovce, který zaslal nabídku ve výši 192.000 Kč bez DPH.

Rada města doporučení komise přijala a uložila OÚRPP předložit starostovi města smlouvu k podpisu nejpozději do data 24. 11. 2014. Který starosta tuto smlouvu podepíše, jasné není, neboť smlouva mohla být připravena k podpisu již dříve, takže ji mohl podepsat ještě starosta Přenosil a nikoliv nový starosta Picek. Ten se totiž s největší pravděpodobností novým starostou stane, ale o tom bude pojednávat samostatný článek.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.