Město očima nezávislého člověka

Jsou opravdu trhy na náměstí v souladu se zákony?

17.05.2013 14:59

Nejen já, ale i další občané z města se pozastavují nad podivnou, byť na první pohled zákonnou, Smlouvou o spolupráci mezi městem a soukromou firmou na pořádání trhů na náměstí.

Je známo, že akce dotované státem, konkrétně ROP Středočeský kraj, nesmějí být po určitou dobu využívány komerčně. Petr Šilar se na tento problém, po podpisu této smlouvy, ptal starosty města jak to vlastně je. Odpověď zněla, že smlouva je bezplatná. Tak proč ji tedy město podepisovalo? Kvůli lidem, kvůli trhovcům? Petr Šilar se ptal i na odpovědných místech. Odpověď jsem dostal i na svou mailovou adresu.

Pavel Tesař z oddělení Metodické podpory úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na dotaz, zdali město podpisem této smlouvy o spolupráci při pořádání trhů na náměstí nepochybylo, odpovídá:

„V tomto případě budete muset postupovat oficiální cestou a podat návrh na prošetření tak zvané nesrovnalosti. Nesrovnalosti, v rámci RR SČ řeší náměstek ředitele úřadu ing. Tomáš Oliva. Pošlete tedy oficiální dopis k rukám náměstka Olivy, ve kterém popíšete Vaše podezření na porušování pravidel ROP SČ ze strany města Brandýs nad Labem. Vaše stížnost bude prošetřena, a pokud bude skutečně na základě šetření zjištěno porušení dotačních pravidel, bude s městem zahájeno řízení o nesrovnalosti, které může vést k udělení sankce podle platných „Postupů po uplatňovaných finančních korekcí a snížených odvodů u výdajů spolufinancovaných z ROP Středních Čech.“ Uvádí ve svém e-mailu  Pavel Tesař.

Faktem zůstává, jak uvádí ve svém mailu Petr Šilar, že na náměstí mimo stánků s buřty, trhovci nejsou. Jak si zjišťoval, ceny za stánky na náměstí jsou firmou, která s městem podepsala smlouvu o spolupráci, tak vysoké, že ji stánkaři ani nemohou akceptovat. Tvrdí prý, že současné ceny jsou několikanásobně vyšší nežli nyní platí u soukromníka, kde se stánky nyní nacházejí, a proto se přemisťovat nehodlají.

Pokud ke stížnosti a dotazu na uvedená místa opravdu dojde, budu samozřejmě o průběhu jednání a jeho výsledku informovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.