Město očima nezávislého člověka

Jsou připraveny podmínky pro výběrové řízení na obnovu krajiny

18.11.2013 11:58

Rada města schválila dokumenty pro výběrové řízení na akci „Obnova krajinných struktur Polabí – Brandýs nad Labem.“ Jedná se o, za 1) Výzvu pro podání nabídek. 2) Zadávací dokumentaci. 3) Vzorovou smlouvu o dílo. 4) Krycí list firmy. 5) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů. 6) Informaci o uchazeči dle § 68 odst.3  Zákona o veřejných zakázkách.

Všechny tyto uvedené dokumenty zpracovává společnost ISES s.r.o., zastoupení Vladimírem Klatovským, což rada  města schválila již dne 26.6.2013. Uvedené zpracované dokumenty budou zaslány na Státní fond životního prostředí ČR ke kontrole, neboť se jedná o dotovaný projekt. Pokud kontrola dopadne dobře a nevzniknou žádné problémy, teprve poté rada města schválí zveřejnění výzvy na výběrové řízení.

O co se přesně jedná a na jakou činnost bude rada města poptávat firmy, zápis z jednání rady města neuvedl. Podrobnosti budou zřejmě osvětleny až při podání výzvy společnostem, které se soutěže zúčastní. Stejně tak se snad dozvíme, jakou finanční částku z rozpočtu města za zpracování dokumentů obdrží uvedená společnost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.