Město očima nezávislého člověka

Jsou úředníci opravdu všemocní?

25.04.2013 10:28

Po celá léta, již za minulého režimu, bylo v Olbrachtově ulici po obou stranách zakázáno parkování. Ulice není příliš široká a navíc na každé straně jsou u chodníků poměrně hluboké rigoly, snad kvůli odvádění vody. Tím se samozřejmě průjezdná šíře ulice zmenšuje.

V době uzavření průjezdnosti z Brandýsa do Staré Boleslavi, kvůli stavbám nových mostů, z Olbrachtovy ulice značky zmizely a řidiči se zde naučili parkovat. Po zprůjezdnění mostů sice na pravé  straně, ve směru jízdy do Boleslavi, se zákazové značky opět objevily, respektive nikdy nebyly odstraněny, ale v opačném směru už nikoliv.

A nastal zde dopravní masakr. Každý den parkuje mnoho aut od vyústění ulice F.X.Procházky až ke spořitelně. Samozřejmě nestojí ve zmiňovaných rigolech, ale vedle nich, čímž se průjezdný pruh ještě zužuje. A teď si vezměme příklad, osobně se mi stal. Jel jsem do Brandýsa z Boleslavi, v Olbrachtovce, jako obvykle, parkovalo plno aut a proti mně vyjel z náměstí autobus. Uhnout kam nebylo. Naštěstí byl řidič autobusu rozumný a najel na chodník, takže jsme se minuli bez úhony.

Zřejmě se to nestalo jenom mně, proto se na mne obrátilo několik občanů, jako na zastupitele města a člena dopravní komise, aby se opět zakázalo v Olbrachtově ulici parkování a nehrozily kolize. Tato žádost byla, podle mne, oprávněná, a proto jsem ji na dopravní komisi nadnesl. Dostalo se mi podpory všech jejich členů.

Jenomže, když se na komisi dostavila zástupkyně dopravní policie ČR a vedoucí odboru dopravy brandýské radnice, obě dámy se proti opětovnému osazení ulice dopravní značkou postavily. Prý se musí počítat s celou šíří komunikace, tedy od obrubníku k obrubníku a nikoliv s odečtem nesjízdných rigolů po obou stranách ulice, a proto je, dle mínění dopravní policie, komunikace dostatečně široká, aby se zde muselo na obou stranách zakázat parkování.

Po předešlé konzultaci s dopravním expertem a poslancem parlamentu Stanislavem Humlem vím, že pokud by se jednalo o místní komunikace, tedy o silnici v majetku města, nemuselo by město brát na mínění dopravní policie ohled. Ovšem tato komunikace je státní, konkrétně jako silnice II.  třídy patří kraji a je ve správě SUS Mnichovo Hradiště, a při této situaci je mínění odborníků, zastupitelů, ale i veřejnosti, až na druhém místě.

Všichni členové dopravní komise, naprosto všichni a bez výjimky, požadovali v Olbrachtově ulici zákaz parkování, ale obě dámy se postavily proti, přičemž jedna je příslušnicí policie a druhá státní správy a tudíž jejich postoj je rozhodující. Ředitel městské policie a zároveň člen dopravní komise Rendl poskytl fotografie kalamitních situací v této ulici tak, jak je zachytily kamery a byl to opravdu dopravní masakr.

Auta stála na přechodu, před vjezdy a dokonce až těsně před zatáčkou u restaurace Záložna. Ani tyto fotografie však se státními úřednicemi nepohnuly, trvaly na svém. A tak se nakonec dospělo alespoň k jakémus takémus kompromisu. Úředně bude ulice přeměřena, a pokud by někde nesplňovala normy pro parkování, bude zde, alespoň na části osazena dopravní značkou zakazující stání.

Toto konečné rozhodnutí však stálo členy komise nemalé úsilí vedoucí až k emotivním situacím, protože postoje obou dam hraničily, podle mne, až s úřednickou arogancí. Zkrátka, všichni se můžete postavit třeba na hlavu, já jsem úřednice, mám moc, tak to bude podle mne.

Kruciš, to jsme kdysi cinkali klíči, aby si i dnes, tolik let od změny k tak zvané demokracii, dělali státní úředníci co se jim zachce? To si opět budou moci zvolení zástupci lidí jenom honit triko, aby stejně nic neovlivnili?

Připadá mi to, že jsme se jedné úřednické totality zbavili, abychom umožnili vznik totality nové. Tohle jsme chtěli? Věřím, že ne!

Jsem dlouhodobým odpůrcem placeného parkování ve městě, vždy jsem tvrdil a tvrdím stále, že se jedná jenom o další vydírání obyvatel města, ale trvat na parkování  tam, kde to způsobuje velké problémy? Domnívám se, že to je nesmysl. Tím, že se na náměstí zamezilo parkování i u ulice Jilemnického, zmenšila se možnost v blízkosti náměstí parkovat, to je pravda, ale nechat parkovat auta tam, kde je to vyložený nesmysl, považuji za úřednickou zhůvěřilost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.