Město očima nezávislého člověka

Jsou známi i předsedové komisí rady města

18.12.2014 10:26

Zastupitelé byli na veřejném zasedání zastupitelstva seznámeni s předsedy jednotlivých komisí, neboť ty, stejně jako všechny členy komisí, jmenuje rada města a nikoliv zastupitelstvo, jako tomu je u výborů, neboť komise jsou poradním orgánem nikoliv zastupitelstva, ale rady města.

Již v zápisu z jednání rady města bylo zveřejněno kolik a jaké komise rada města zřídí a kolik členů jednotlivé komise budou mít. Bylo též stanoveno, že komisí bude celkem deset.

1/ Komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči. Počet členů – 11, předseda komise – Pavel Bíma.

2/ Komise pro dopravu a bezpečnost. Počet členů – 9, předseda komise – Stanislav Huml.

3/ Komise životního prostředí. Počet členů – 7, předsedkyně komise - Radka Martínková.

4/ Komise pro místní rozvoj a cestovní ruch. Počet členů – 7, předseda komise -  Michal Žižák.

5/ Komise pro sociální záležitosti, zdravotnictví a protidrogové prevence. Počet členů -11, předsedkyně komise - Ivana Čierná Peterová.

6/ Komise bytová. Počet členů – 5, předseda komise – Jiří Zeman

7/ Komise pro školství, vzdělávání a mimoškolní činnost. Počet členů – 11, předseda komise – František Tomášek.

8/ Komise pro sport a volný čas. Počet členů – 11, předseda Miloš Havlíček.

9/ Komise pro kulturu a spolkovou činnost. Počet členů – 9, předsedkyně Klára Voctářová.

10/ Komise pro vnější vztahy, komunikaci a propagaci města. Počet členů – 9, předseda Tomáš Benda.

Člena jednotlivých komisí dílem navrhují volební subjekty, dílem rada města a dílem i předsedové jednotlivých komisí, vždy je však musí jmenovat rada města, aby byl dodržen zákon o obcích. Jakmile bude známo obsazení jednotlivých komisí jejich členy, budou BN veřejnost informovat.

Z deseti předsedů komisí jsou pouze tři členy zastupitelstva, ostatních sedm předsedů členy zastupitelstva není. I toto je zcela ve znění zákona o obcích, neboť předsedové jednotlivých komisí být členy zastupitelstva nemusí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.