Město očima nezávislého člověka

Jungmannova – za vším je parkování

01.06.2012 12:48

Ulice Jungmannova byla po desetiletí jednosměrná ve směru od Komenského na Boleslavskou. A byl tam klid. Počátkem devadesátých let se tato ulice změnila na obousměrnou a já nikdy nepochopil proč.

S narůstajícím počtem osobních vozidel vznikaly i Nerudovské problémy Kam s nimi.

A v obousměrné Jungmannově ulici začala parkovat vozidla kantorů, takže se ulice stala problematickou, především v dopoledních hodinách. Stávaly se případy, že od Boleslavské vjela dodávka směřující například do výrobny lahůdek, a protože je velká, bylo řidiči úplně šumafuk, že proti němu jede osobák a on by mu měl dát přednost, neboť právě v jeho směru stála parkující auta a řidič osobáku musel mnohdy nebezpečně couvat až do Komenského ulice. I míjení dvou osobních vozidel v této ulici vyžadovalo vjetí toho, kdo měl přednost až na chodník.

Proto se tímto problémem zabývala dopravní komise a její členové přijali můj návrh, aby se Jungmannova vrátila tam, kde už kdysi a ku prospěchu všech, byla. Tedy aby byla jednosměrná od Komenského na Boleslavskou.

Tento materiál pak předseda komise Zdeněk Kindl zaslal radě města. Jenomže přišlo vyjádření Policie ČR, že s tímto návrhem nesouhlasí, protože by řidiči odbočující z Boleslavské ulice museli jet až ke kostelu a teprve tam odbočit do Komenského ulice, aby se dostali na Dolík, takže návrh neprošel.

Byli jsme postaveni před dvě možnosti. Buď doporučit radě města, aby bylo v ulici Jungmannově zcela zakázáno dopravní značkou stání, nebo, dle přání policie, jednosměrnost otočit. Zvolili jsme druhou možnost, aby se předcházelo konfliktním situacím, protože by vozidla parkující nyní před školou zcela zaplnila parkovací místa před Klášterní vinárnou a lidé, kteří denně zajíždějí do lahůdkárny by neměli kde zastavit.

Lidem v Komenského ulici se takovéto řešení nelíbilo, narostla jim tam totiž doprava a měli po klidu, a proto u místostarosty Nekvasila vehementně protestovali. Místostarosta se dostavil na jednání komise a jeho jednání mně osobně velice připomínalo jednání vojenského velitele k podřízeným. Z jeho námitek všem členům komise vyplynulo, a též mu to bylo sděleno, že zřejmě náš prvotní návrh řešení dopravní situace na tomto místě ani nečetl. Dokonce jsem musel místostarostu upozornit, aby nás neurážel, a to mohou dosvědčit všichni přítomní členové komise.

Víme v komisi, že současné řešení dobré není a bylo jen menším zlem ze dvou. Nechat Jungmannovu ulici obousměrnou je nesmysl, stejně tak tam zakázat stání. Proto se komise usnesla na tom, že se touto ulicí bude opět zabývat a pozve si k jednání i zástupce policie, aby prosadila otočení jednosměrnosti ulice.

Jak z názoru policie, ale tak i ze strany místostarosty jde o naprostou neznalost místních poměrů. V době, kdy byla kdysi Jungmannova jednosměrná opačně nežli je dnes, nikdo z řidičů směřujících na Dolík kolem kostela nejezdil, tudy jezdili jenom ti, kteří směřovali do Lázeňské ulice nebo do Houštky. Ti, kteří chtěli přímo na Dolík využívali ulici Okružní a Průhon, což by mohli i teď, kdyby byla bývala nezasáhla policie. Žiji u Dolíku již více než třiašedesát let a řidičem jsem od roku 1967 a nikdy by mne ani nenapadlo, abych jel na Průhon kolem kostela, vždycky jsem využíval Okružní.

A ještě jeden poznatek. Kdykoli se ve městě změní dopravní situace, vždy se najdou lidé, kterých se to dotkne a stěžují si. Pamatuji se, jak problematická byla, především v létě, Mělnická ulice, kudy obousměrně projíždělo množství aut, především rekreantů. Když se změnila na jednosměrnou, vznikla od lidí, kteří zde bydlí dokonce petice, aby byla ulice opět obousměrná. Nevyhovělo se jim, lidé si zvykli a dnes je tato ulice naprosto klidná.

A další poznatek. V Jungmannově ulici je hlavní školní vchod, chodil jsem jím devět let do školy já i mé dvě dcery. Proto je před tímto vchodem umístěno zábradlí, stejně jako na křižovatce s Komenského ulicí. Jenomže když se postavila školní tělocvična, postavily se současně i šatny a škola nechává otevřená vrata v Komenského ulici, která byla dříve zamčená a sloužila pouze k dovozu uhlí do tehdejší kotelny, aby to děti měly blíže právě do šaten. Dříve děti chodily hlavním vchodem. Nyní všechny děti chodí právě těmito vraty a zastavují tam i rodiče, kteří děti do školy vozí.

Dopravním značením a jednosměrností směrem od Boleslavské byli donuceni řidiči jedoucí z oblasti Dolíku jezdit právě kolem tohoto místa a děti jsou ohroženy. I proto budu na jednání s policií tvrdě vyžadovat, aby se Jungmannova ulice stala jednosměrnou směrem od Dolíku na Boleslavskou a zároveň, aby se na křižovatku s Boleslavskou umístila značka zákazu stání, neboť zde neustále parkují vozidla pomalu až v křižovatce a nebyl by dobrý výhled. Takto jednosměrná ulice sloužila po desetiletí a dopravní problémy zde nebyly, proto nechápu stanovisko policie.

Zároveň je nutné si uvědomit, že s narůstajícím počtem aut se města snaží regulovat jejich provoz právě systémem jednosměrných ulic, aby byl provoz rozmělněn. Z tohoto důvodu se stala například jednosměrnou i ulice Průhon a já s tímto opatřením vřele souhlasil, i když mně osobně toto opatření přinutilo jezdit k domu oklikou, i když se dům nachází pouze několik metrů za zákazovou značkou do jednosměrky. Doprava se však zklidnila a těch pár metrů navíc mě nezabije. A stejné by to bylo i s ulicí Jungmannovou. Nejde totiž o nic jiného nežli o zvyk.

A závěrem. Město nyní řeší závažnou problematiku dopravy v klidu, tudíž parkování. Mnoha lidem z obou částí města to bude trnem v oku a očekávám množství protestů a petic. Na rozdíl od představitelů města a firmy, která studii zpracovává, nesouhlasím se zpoplatněním všech možných parkovacích míst v obou částech města, neboť se domnívám, že se jedná jen o další odírání lidí. Problémy se zaparkováním a odjezdem autobusem za prací lze přece řešit i dopravními značkami a usilovnou prací městské policie, která by měla hříšníky tvrdě postihovat, ale bojím se, že to je pouze utopie. Raději se vyhodí miliony za parkovací automaty, aby tam stejně nikdo za peníze neparkoval. Jenom se zaplní parkujícími auty další ulice a místa, jenom o něco vzdálenější od obou náměstí.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.