Město očima nezávislého člověka

Kalkulace vodného a stočného

30.01.2013 18:03

V roce 2012, stejně jako v letech minulých, letos a v letech budoucích, odebírala firma Stavokomplet pitnou vodu ze dvou zdrojů. Za prvé z vlastních zdrojů, což jsou vrty v lokalitě Na Praporci a u bývalého Motorletu. Druhým zdrojem pitné vody byl nákup z vodárny Káraný.

Za rok 2012 vyčerpal Stavokomplet z městských zdrojů 745 tisíc kubíků pitné vody a z Káraného nakoupil 437 tisíc kubíků vody. Při čerpání pitné vody z městských vrtů musí město hradit státu poplatek 2 Kč za každý vyčerpaný kubík vody. Dále se musí do kalkulace ceny započíst náklady na elektrickou energii a amortizaci technologického zařízení.

Náklady za 1 m3 pitné vody z vlastních vrtů tak činily v roce 2012 6,10 Kč za 1 m3 pitné vody. Náklady na nakupovanou vodu z Káraného, ve kterých jsou již všechny náklady výrobce započítány, činily v roce 2012 9,27 Kč za 1 m3 pitné vody.

To tedy znamená, že nakupovaná voda, u které již nebyly žádné další náklady byla jenom o 3,17 Kč za 1 m3 vyšší nežli při čerpání vody z městských vrtů.

Při kalkulaci ceny vodného a stočného vycházela firma a rada města z předpokladu, že objem čerpané vody z městských vrtů v letošním roce zůstane stejný, tedy 745 tisíc kubíků, ale objem nakupované vody z Káraného klesne na 376 tisíc kubíků. Pokles odběru městské vody je způsoben faktem, že lidé při vysoké ceně za vodu, s ní velice šetří, a tak se rok od roku spotřeba domácností snižuje.

Vzhledem k nárůstů DPH v letošním roce a tím i ceny za elektrickou energii stoupnou náklady za 1 m3 pitné vody z vlastních vrtů na částku 6,30 Kč a za nakupovanou vodu z Káraného na částku 9,87 Kč za 1 m3 vody.

Pro srovnání uvádím ceny vodného a stočného v okolních městech pro letošní tok. Přitom firma Stavokomplet provozuje VaK kromě našeho města ještě v Úvalech a v Lysé nad Labem.

Srovnání cen vodného a stočného souhrnně, tedy za obě položky dohromady:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - 71,42 Kč, Nymburk – 75,64 Kč, Čelákovice –

75,22 Kč, Mělník – 87,63 Kč, Úvaly – 71,78 Kč, Říčany – 78,09 Kč a Lysá nad Labem – 68,85 Kč.

Přitom mám prokazatelně zjištěno, že Čelákovice ani Úvaly nemají žádné vlastní zdroje pitné vody, navíc Úvaly mají velice dlouhé přivaděče, které také něco stojí, údržba opravy a podobně. U ostatních jmenovaných měst tuto informaci nemám.

Z uvedené kalkulace zcela zřetelně vyplývá, že neustále se zvyšující cena vodného a stočného je způsobena nejen nárůstem cen vzhledem ke zvyšujícím se daním, ale i započítáním nákladů  na revitalizaci ČOV, kde se stále splácí úvěr. Kromě toho platí  každý občan města i nutné opravy zastaralých kanalizačních a vodovodních řadů, neboť jak vyplynulo ze zápisu jednoho z minulých zasedáních rady města, jak město, tak i firma si zachovávají stále stejný zisk. Tedy na úkor občanů města.

Je to o nemravnější, že dnes, kdy všem lidem ve státě, zásluhou neustále se zvyšujících daní, prosazených současnou vládní protilidovou koalicí, klesají reálné příjmy. Lidé chudnou, ale firmy spravující vodovody a kanalizace si své zisky nesnižují, vydělávají stále  stejně. Pravda, podle návrhu Kalouska by si mohla firma zvednou objem zisku až o 5 %, což díkybohu neučinila, ale jinak se na ni krize nijak neprojevuje. Lidem totiž nezbývá nic jiného nežli za vodu a kanalizaci platit.

A jen pro připomenutí. V roce 2006 platilo DPH na potraviny a služby ve výši 5 %. Okamžitě po nástupu pravice se tato snížená sazba několikrát zvyšovala až na nynějších 15 %, ale státní dluh se přesto neustále zvyšuje. Proč asi?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.