Město očima nezávislého člověka

Kam se poděly vybrané pokuty?

29.01.2015 11:00

Do městské kasy by měly přicházet z krajského úřadu peníze za vybrané pokuty, uložené za dopravní přestupky spáchané na území města. O těchto příjmech města, byť nejsou horentně vysoké, se nikde v rozpočtu města nepsalo.

Každý rok by se měla na kraji provádět statistika, například kolik bylo uděleno pokut, kolik řidičů se odvolalo, kolik se vybralo či kolik pokut se vybrat nepodařilo a další statistické údaje. Tyto informace by měl mít k dispozici vedoucí odboru dopravy a samozřejmě tajemník MěÚ.

Dotaz na to, jak se tato agenda vyřizuje, či spíše nevyřizuje, a to především na kraji, byl občanem města vznesen již před dvěma lety. Odpovědi se však nedočkal. Proto se obrátil na mne, domnívaje se, že jsem stále v dopravní komisi. Musel jsem odpovědět, že po čtyřech letech práce jsem do této komise nebyl nominován.

Nyní je v čele dopravní komise, která by se touto problematikou měla zabývat, dopravní expert a poslanec Stanislav Huml, a proto lze předpokládat, že se nyní dopravní komise bude i uloženými pokutami a s jejich osudem zabývat a liknavý kraj trochu popožene. Na příštím veřejném zasedání zastupitelstva dotaz občana, který jsem obdržel, přednesu.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.