Město očima nezávislého člověka

Kam se ztratilo 300 milionů?

21.06.2013 10:09

Tolik totiž činil výnos z privatizace bytového fondu našeho města. Oidle sdělení starosty města Ondřeje Přenosila, které pronesl na zasedání zastupitelstva dne 19.6.2013, a nyní cituji: „Jsou rozpuštěny v rozpočtu.“

J8 se ptám, jako opoziční zastupitelka, kde občan může vidět případné investice, které město za peníze z privatizace bytového fondu pořídilo za situace, kdy dluh města každoročně stoupá o desítky milionů?

Dále se ptám, proč město dotuje v částce cca 400 tisíc korun opravy církevních staveb? V době, kdy vyrovnání s církvemi již bylo schváleno? A proč tyto peníze město nepoužije třeba k opravě rok rozkopané příjezdové silnice na sídliště u nádraží v brandýské části města?

Dále chci informovat občany, jak vedení města hospodaří s majetkem. Příklad: provozování trhů na náměstí v Brandýse. Majetek města byl v podstatě darován firmě AMZ, přičemž tato firma vybírala od trhovců cca 1.000 Kč za každé prodejní místo a jeden den. Není proto divu, že za těchto podmínek trhy na Masarykově náměstí skončily kolosálním krachem.

MUDr. Čierná – Peterová

 

Jen malý dodatek

Veřejná prostranství vybudovaná za přispění státu formou dotací nesmějí být po určitou dobu využívána komerčně. Tak znějí podmínky dotace. Lze je však obejít, a to velice lehce. Sepíše se smlouva o spoluprácí se soukromou firmou, město oficiálně žádné peníze nedostává, ale přitom se nejedná o nic jiného nežli o klasický nájem. Tudíž – podvod na stát. Jakou formou město nájemné dostává, nevím, ale zadarmo to jistě nedělá.

Na jednání zastupitelů prohlásil místostarosta Nekvasil, že firmě AMZ smlouvu o spolupráci město vypoví a bude hledat jinou firmu, která by trhy pořádala úspěšněji. Rozuměj, která by vybrala víc peněz.

Vladimír Kapal  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.