Město očima nezávislého člověka

Kanalizaci v Nádražní ulici bude stavět Stavokomplet

14.05.2014 08:51

Dne 9. 4. rozhodla rada města o vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu "Oprava kanalizace v ulici Nádražní" v brandýské části města. Byly osloveny čtyři firmy se seznamu rady města a hodnotící komise ve složení Pavel Havlíček, Jiří Polák a Ladislav Antončík dne 25. 4. 2014 došlé nabídky posoudila, vyhodnotila a určila pořadí.

Na prvním místě, a tudíž se stala vítězem soutěže, byla uvedena firma Stavokomplet s nabídkovou cenou 1.377.698 Kč bez DPH. Komise doporučila, jako vítěze soutěže, radě města právě s touto brandýskou firmou podepsat smlouvu o dílo, rada města, opět jako obvykle, toto doporučení akceptovala a uložila starostovi města podepsat smlouvu nejpozději do data 31. 5. 2014.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.