Město očima nezávislého člověka

Kaufland nabízí městu při směně pozemků dvojnásobnou výměru

12.12.2013 12:21

Rada města se na jednání 5. 12. 2013 seznámila s nejnovějším návrhem společnosti Dreamliner SE vlastnící pozemky pod nemocnicí, poblíž ulice Zahradnické, na směnu za pozemky města v ulici Zápské.

Již delší dobu společnost usiluje o směnu části svých pozemků za pozemky města v lokalitě Zápská, tedy i v místech, kde jsou zahrádky. Mělo by zde vzniknout obchodní centrum Kaufland. Společnost podala několik návrhů, později je stáhla a nyní nabídla městu nový, převratný návrh.

Na jednání rady města se dostavil jednatel společnosti J. Pěchota a s radními projednával nový návrh, ve kterém společnost nabídla městu výměnou za pozemky na Zápské dvojnásobnou výměru vlastních pozemků pod nemocnicí. Nebudeme si nic zastírat, tento návrh je pro město více než výhodný.

Rada města vzala tuto informaci na vědomí a uložila místostarostovi J. Nekvasilovi zařadit tento bod na program jednání zastupitelstva 18. 12. 2013, což se stalo, jak vyplývá z obdržených písemných materiálů, které zastupitelé dostali poštou. A tak se zastupitelstvo bude opět zabývat dlouholetým evergreenem – Kauflandem.

O něm, a na to bych rád upozornil, se jedná již řadu let. A bez jakéhokoliv výsledku. Budu opět, jako již několikrát, navrhovat, aby zastupitelstvo o směně pozemků hlasovalo s konečnou platností. Ať už výsledek hlasování bude pro směnu pozemků a výstavbu Kauflandu, nebo proti směně. V této chvíli není podstatné, jak hlasování dopadne, ale aby zastupitelstvo konečně rozhodlo. Je přece nedůstojné jak pro vedení města, tak pro zastupitelstvo, aby se tolik let zabývalo jediným problémem. Připadá mi to jako v Kocourkově.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.