Město očima nezávislého člověka

Kaufland se opět nechává vyhnít

05.02.2013 14:05

Na programu příštího veřejného zasedání zastupitelstva v pondělí 11. února v tělocvičně školy ve Staré Boleslavi chybí bod směna pozemků s investorskou firmou pro výstavbu Kauflandu. Přitom zahrádkáři na Zápské, u vědomí nejisté budoucnosti trvání svých zahrádek, požádali město o odložení platby nájemného, aby neplatili za něco, co by už nemuseli mít.

Opakuje se tak situace naprosto stejná, jako při snaze investora přimět město a zastupitele k hlasování o jejich původním záměru výstavby Kauflandu na pozemcích ve vlastnictví investorské firmy. I v tomto případě vůbec k hlasování nedošlo. Problém se, po agresivním odporu, sepsáním petice proti výstavbě Kauflandu občany ze sídliště v Zahradnické ulici, nechal jednoduše vyhnít tak dlouho, až investor přišel s dalším návrhem, a to zmiňovanou směnou pozemků.

O směně pozemků musí rozhodnout zastupitelstvo. Zahrádkáři z osady na Zápské se začali bránit, je to pochopitelné, kdo by si bez odporu nechal sebrat plody své práce trvající několik desetiletí. A návrh investora na směnu pozemků opět rozvířil hladinu veřejného mínění. Za zahrádkáře se de facto postavilo i občanské sdružení, které se tvrdě postavilo proti výstavbě Kauflandu na pozemcích investora.

Jak investor, tak zahrádkáři očekávali, že se o problému směny pozemků bude jednat na zastupitelstvu co nejdříve, neboť čas plyne a zahrádkáři nevědí, zdali mají na zahrádkách začít pracovat, jako každý rok, či nikoliv. Je únor a každý, kdo má aspoň nějaké povědomí o zahrádkaření ví, že je za chvíli nejvyšší čas na zahrádce začít pracovat. Jenomže problém s okřídleným rčením být či nebýt – zde o existenci zahrádkářské kolonie, se vedením města opět neřeší. Nechává se opět jaksi vyhnít.

Může to být způsobeno i tím, aby hněv lidí, a to nejen těch, kteří by o zahrádky měli přijít, ale i těch, kteří by museli bydlet a žít na parkovišti, vyprchal. Aby se lidé unavili, rezignovali a prosazení směny pozemků, které vehementně podporuje starosta Ondřej Přenosil, dle jeho vlastních slov při setkání s občany, prošlo i v zastupitelstvu.

Tenkrát, když se sešli lidé s vedením města, aby o problému diskutovali, veřejně prohlásila místostarostka Nováková, že i ona se staví proti směně pozemků a pro směnu by ruku nezvedla. Připomínka je uváděna jenom proto, aby si občané města na tento fakt pamatovali a mohli si sami zkontrolovat, jak bude, až dojde na lámání chleba, hlasovat.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.