Město očima nezávislého člověka

Kauza Kaufland pro různé Pepíky a ostatní

13.02.2012 14:27

Podle sociologických a psychologických výzkumů, se internetových diskuzí zúčastňují dva typy pisatelů. Ti první, a těch si vážím, se snaží nastíněný problém seriózně analyzovat, komentovat a přidávají i vlastní názor, který nemusí vždy být totožný s názorem autora. Tito pisatelé většinou uvedou i přesnou mailovou adresu, protože se nemusejí skrývat za anonymní přezdívky či niky.

Druzí diskutující, a těch je pohříchu více, využívajíce anonymity internetu, autory většinou jenom urážejí, dehonestují a snaží se, alespoň v diskuzích, ukázat, že jsou plni všeho moudra světa. Pohříchu o problému zpravidla nevědí ani zbla. Neuvědomují si, že svými příspěvky jsou pro člověka problematiky znalého, směšní až infantilní. A právě proto a kvůli těmto diskutujícím se odmítám na diskuzích podílet.

Podle sociologicko- psychologického výzkumu agentury SCaC, ale i dalších, například psychologa Humhala, se jedná o jedince frustrované, většinou na poli publicistiky neúspěšné a velká většina z nich se projevuje typicky megalomansky tím, že pouze a jedině jejich názor je ten správný, neřku-li geniální.

A teď ke Kauflandu.

Pane Pepíku, ale i vy další zneuznané politiky diskutující jen na webu, kauzou Kaufland jsem se začal podrobně zabývat hned při jejím vzniku, tedy v roce 2006. Na rozdíl od vás, Pepíku, jsem se zúčastňoval všech jednání zastupitelů, a to již od roku 1989, od doby kooperace zastupitelů za OF. Kde jste byl v tuto dobu vy?

V roce 2006 a později jsem publikoval řadu novinových článků, ve kterých jsem horoval proti vzniku Kauflandu. Ostře a dost často. Nebyl jsem však v zastupitelstvu, a proto jsem neměl relevantní informace, mít jsem je nesměl, abych ještě více neškodil tomuto záměru.

Dokonce bylo tehdy vedením města doporučeno, aby za mnou, coby novinářem, zástupci investora nechodili ani mne nekontaktovali. Bylo mi to sděleno samotnými investory a znám i jména tehdejších funkcionářů, kteří styk investorů se mnou nedoporučovali.

Tehdejší zastupitelstvo, a mnozí z tehdejších zastupitelů působí ve funkci i nyní, nedalo investorovi jasné a pregnantní usnesení, že si zastupitelstvo vznik obchodního centra nepřeje a udělá vše pro to, aby se nepostavilo. Ač jsem je tehdy o to v článcích několikrát nabádal.

Problém se jenom neustále odsouval, až došlo k tomu, že investor zakoupil pozemky. Chápu ho, nikdy mu totiž nikdo neřekl jasné a rezolutní ne!

Zastupitelstvo tehdy jenom regulativy omezilo v územním plánu výstavbu. Pane Pepíku, ale i toto jsem již několikrát zcela jasně v tisku prezentoval. Současné zastupitelstvo žádosti investora o změnu regulativ nevyhovělo, většina hlasovala pro zachování těch stávajících, omezujících. I já hlasoval pro zachování regulativ.

Jenomže mezitím se událo několik velmi významných událostí. Především město koupilo ze neuvěřitelně přemrštěnou cenu pozemky od nemocnice,  z těch 38 milionů korun si část odloupl i člen místní ODS Radek Kundrát. I o tom jsem veřejnost na stránkách novin informoval. Nechápu proto, jak můžete být buď tak zaslepený nebo jste se v té době o dění ve městě nezajímal, když o mně tvrdíte, že se chci zalíbit ODS. Je to směšné!

A jdeme dále. Tyto pozemky, je jich 20.000 m2 byly určeny, dle slov starosty, pro městskou relaxačně odpočinkovou zónu. Byť jsem bytostně nesouhlasil s cenou za pozemky, s parkem jsem naopak souhlasil z celé své duše.

Jenomže, přišly Kalouskovy škrty a město trvale přišlo o 17 % z rozpočtu. Pane Pepíku, víte vy vůbec, že se jedná o 152 miliónů korun? A přitom město musí, zdůrazňuji, musí mít ze zákona rozpočet vyrovnaný. Vloni se díra zaplácla zbytkem peněz z privatizace bytů, ostatní peníze byly použity na rekonstrukce celkem 38 městských ulic. Z čeho se výpadek zaplácne letos? Část peněz se získá dalším prodejem bytů, tentokrát ve Staré Boleslavi, ale ty stačit nebudou. Už nyní, a to také jistě nevíte, se úpravou rozpočtu škrtalo školám, školkám a omezily se investice. A to nás čeká rozpočet na letošní rok. Jsem na něj moc zvědav.

A protože jsem přesvědčen, že město peníze mít nebude, bude muset zase něco prodávat. A co ještě má? Už toho moc není, ale má oněch 20.000 m2 pod nemocnicí. Pokud je prodá, myslíte si, že na nich vznikne park? Ani náhodou, jsem přesvědčen, že tam vznikne další sídliště.

A jestliže investor nabízí současně s výstavbou obchodního centra i výstavbu parku a ostatních investic, tak lidé ten park mít budou. Pokud se s Kauflandem nedohodne, park už nikdy nebude. Ale nakonec jsem to již tolikrát popisoval, že se jen opakuji.

Pane Pepíku, na rozdíl od vás vím, že pokud se město s investorem nedohodne, bude čelit arbitráži. Pokud by ji prohrálo, nebudeme mít ani na svícení na ulicích, o ostatních investicích ani nemluvě. A navíc na pozemcích investora vznikne vietnamské tržiště a na 18.000m2 to už bude pořádné  tržiště. A přitom město má jen velmi omezené možnosti, vždyť se jedná o soukromý majetek, jak tomu zabránit.

Proto, že nechci dopustit vše, co jsem popisoval, změnil jsem v otázce vzniku Kauflandu názor. To se snad nesmí?

A na závěr. Negativní stanoviska některých odborů města k výstavbě jsou vypracovány z Prahy od stolu. Jsem přesvědčen, že hrozivý nárůst dopravy, jak je uváděno, je iluzorní a neodpovídá pozdější realitě. Uvedu příklad. Před časem měl vzniknout uprostřed Kladna Kaufland, hned vedle sídliště, ve kterém žije na patnáct tisíc lidí. Víte, pane Pepíku, Kladno má téměř sto tisíc obyvatel. I tam vznikly petice, různí aktivisté řvali, strašili a hrozili kolapsem a podobnými strašáky. Mimo jiné tvrdili, a měli na to zpracovánu studii, že k obchodu bude zajíždět až deset tisíc aut denně. Byly to lži a výmysly. Kaufland stojí a jak jsem si zjišťoval, denní průjezd vozidel, zdůrazňuji u sto tisícového města, se ustálil na dvanácti stovkách za den. A jsem bytostně přesvědčen, že stejně tomu bude i u nás, pokud se obchod postaví.

Takže závěrem. Asi jsem, jak tvrdíte, hloupý, když jsem ve světle všech faktů a následných kroků změnil názor. Na rozdíl od vás, pane Pepíku, nejsem dogmatik, takže jsem teď na straně těch, kdo při hlasování zvedne pro Kaufland ruku a je mi zcela lhostejné z jaké partaje budou. Jsem totiž přesvědčen, že i vy, stejně jako ostatní odpůrci, pokud Kaufland vznikne, tam budete chodit nakupovat. A jestli jste tak zásadový, že ho budete bojkotovat, klidně si nakupujte třeba oblečení u Vietnamců.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.