Město očima nezávislého člověka

Kauza Kaufland se pohnula

09.08.2012 19:55

V zápisu z jednání rady města (RM) ze dne 1. srpna se objevil velmi stručný zápis v bodu 6 jednání rady města.

Zněl: Žádost o nákup pozemků do vlastnictví města a následnou směnu pozemků.

V textu pak bylo uvedeno: „Starosta města Ondřej Přenosil seznámil RM se žádostí firmy Qinn Invest s.r.o. z Chomutova (byla uvedena i přesná adresa). RM se seznámila s žádostí firmy Qinn Invest s.r.o. a vzala informaci na vědomí.“

Toť vše.

A přitom se jednalo o záležitost, která vyvolala ve městě prudké vášně, občany rozdělila na dva nesmiřitelné tábory a vedla dokonce až k tomu, že se o záležitosti firmy svolalo do kina veřejné projednávání za přítomnosti České televize. Česká televize pak veřejnost v republice informovala, jak je ostatně jejím zvykem, naprosto neobjektivně a se zaměřením podpořit pouze žadatele o její přítomnost.

Nejde v tomto případě o nic jiného nežli o tolik propíranou výstavbu obchodního domu Kaufland.

Zjišťoval jsem proto, o co vlastně šlo. A dozvěděl jsem se, že se jednalo o žádost firmy o směnu cca 15,500 m2 pozemků v bývalém zahradnictví pod nemocnicí, které jsou ve vlastnictví firmy a kde chtěla firma postavit obchodní dům Kaufland za stejnou výměru pozemků pod průmyslovou zónou u Zápské ulice, kde by firma obchoďák postavila.

Největší odpor proti Kauflandu vzbudil mezi částí obyvatel přilehlého sídliště, ale i u většiny zastupitelů, enormní nárůst automobilové dopravy, čímž by došlo ke zhoršení životního prostředí v této lokalitě uprostřed města.

Proto firma, vlastnící tady cca 18.500 m2 pozemků nabídla městu jejich výměnu za o něco menší pozemek u Zápské ulice a poblíž průmyslové zóny s tím, že by zbytek pozemků  v městském centru město od firmy odkoupilo a tím by ho mohlo přiřadit ke svým 20.000m2 pozemků nakoupených za 38 milionů korun od nemocnice. Zelené plíce města, jak o projektu na využití hovořili představitelé radnice, by se tak mohly zvětšit, neboť by právě tady měla vzniknout relaxační a odpočinková městská zóna.

A Kaufland by mohl stát mimo střed města, čímž by odpadl největší, a vlastně jediný, problém, kvůli kterému se lidé proti obchoďáku postavili. Ten by mohl vzniknout poblíž míst, kde již stojí a fungují další obchodní domy a mnoho firem, takže by problém s nárůstem dopravy byl vyřešen, stejně tam zvýšená doprava již je. A navíc je to mimo střed města.

To tedy byl dopis se žádostí, o kterém zápis z jednání RM hovořil tak lakonicky. Domnívám se, že pokud by vedení města a zastupitelé opravdu chtěli pracovat a rozhodovat ve prospěch lidí ve městě, mělo by vedení města s touto žádostí detailně seznámit nejen zastupitele, kteří by o tomto návrhu stejně museli rozhodnout, ale i obyvatele města, neboť i v původní lokalitě řada občanů Kaufland chtěla.

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tak důležitou věc odbýt jenom stručným zápisem, se mi jeví jako nechuť se tímto problémem zabývat. Pro zastupitele, kteří zápisy dostávají automaticky, ale i pro občany, kteří si jej najdou a čtou na internetu, mnohdy název firmy již nic neříká a mohli by se domnívat, že se jedná pouze o jakousi banalitu a nikoliv o tak závažný problém, který by nakonec mohl skončit i u soudu.

Nedávno se RM velice podrobně zabývala, ale i dopravní komise, žádostí Tesca o rozšíření obchodního domu další výstavbou a nepostavila se proti tomuto úmyslu, tak proč se stejně intenzivně nezabývá i touto žádostí?

Že by v tom bylo i něco jiného?

    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.